Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Oznamy

OZNAMY

Termíny zberu sér na ALPL 2017:

27. 11. 2017 – 29. 11. 2017