Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Štatistika

ŠTATISTIKA

Orgány:

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019

 

Štatistika / tabuľky 2000 – 2018

Tkanivá:

Art / Aktivita 2013 – 2018
HPC / Aktivita 2014 – 2018
Tkanivá / Aktivita 2014 – 2018