Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Štatistika

ŠTATISTIKA

Orgány:

Transplantačný program v SR od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

Štatistika / tabuľky 2000 – 2016

Tkanivá:

Odberová a Tx aktivita 2014 / tkanivá
Odberová a Tx aktivita 2014 / hematopoetické bunky
Art / Aktivita 2013
HPC / Aktivita 2014
Art / Aktivita 2014
HPC / Aktivita 2015
Tkanivá / Aktivita 2015