NTO

+421 2 593 70 430 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

economy

INVOICES

Invoices delivered or paid from 01. 01. 2022

Invoice No. Description of invoiced performance Total amount of invoiced performance with VAT in € Invoice No. Description of invoiced performance Total amount of invoiced performance with VAT in € Supplier
Title / Name & Surname Headquarters / Address Company Registration Number
2021262 Medical Procedures 700,00 3-2017 4.1.2022 NsP Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda 44455356
2021263 Medical Procedures 700,00 17-2016 4.1.2022 Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25,Liptovský Mikuláš 17336163
2021264 Medical Procedures 1 300,00 23-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021265 Medical Procedures 700,00 24-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021266 Medical Procedures 700,00 7-2019 4.1.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2021267 Medical Procedures 700,00 2-2017 10.1.2022 Svet zdravia, a.s.,Digital Park II Einsteinova 25, Bratislava 35960884
2021268 Medical Procedures 1 779,12 3-2019 11.1.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021269 Medical Procedures 700,00 26-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021270 Medical Procedures 650,00 25-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021271 Medical Procedures 700,00 15-2017 11.1.2022 MsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, Bojnice 17335795
2021272 Medical Procedures 700,00 4-2016 11.1.2022 FNsP Žilina V.Spanyola 43, Žilina 17335825
2021273 Laundry and ironing 196,64 10-2018 11.1.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021274 Telecommunications services 121,00 A7620396 11.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021275 Diagnostics 474,32 089-2021 13.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2021276 Medical Procedures 700,00 5-2019 17.1.2022 CINRE, s.r.o. Tematínska 5/A, Bratislava 17336007
2021277 Medical Procedures 700,00 35-2016 17.1.2022 FN Trenčín Legionárska 28,Trenčín 00610470
2021278 Medical Procedures 700,00 7-2016 17.1.2022 Nemocnica A.Wintera Winterova 66, Piešťany 36084221
2021279 Medical Procedures 1 400,00 6-2016 17.1.2022 NÚDCH Limbová 1, Bratislava 00607231
2021280 Medical Procedures 650,00 25-2016 18.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021281 Cotton wool, gauze, pads 352,13 043-2021 19.1.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561
2022001 Diagnostics 196,03 001-2022 12.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022002 Diagnostics 816,58 001-2022 13.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022003 Respirator FFP2 536,50 13.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022004 Construction work 3 000,00 092-2021 18.1.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022005 Ultrasonal 17,06 18.1.2022 GDU, s.r.o. Hemerkova 34, Košice 47531924
2022006 Seminar 94,80 18.1.2022 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311
2022007 Wages and HR 79,00 19.1.2022 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 50288334
2022008 Diagnostics 1 783,20 007-2022 19.1.2022 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, Trnava 35869429
2022009 Diagnostics 603,16 009-2022 20.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022010 Office material 1 303,16 002-2022 20.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022011 Drugstore goods 792,49 003-2022 20.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022012 Acids 61,50 083-2021 21.1.2022 REACHEM, s.r.o. Furdekova 19, Bratislava 46124829
2022013 Medical Procedures 700,00 43-2016 21.1.2022 NsP Sv.Jakuba, n.o. Sv.Jakuba 21, Bardejov 36167908
2022014 Medical Procedures 1 300,00 34-2016 24.1.2022 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2022015 Diagnostics 822,00 076-2021 24.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022016 Diagnostics 7,20 004-2022 24.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022017 Services 158,00 24.1.2022 Leids Universitair Leiden, Holandsko 27366422
2022018 Installation of windows and doors 3 408,30 25.1.2022 UNIONSTAV, s.r.o. Baka č. 500,930 04 36811912
2022019 Devices 83 520,00 Z202124372_Z 25.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022020 Drugstore goods 69,31 003-2022 27.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022021 Drugstore goods 602,52 003-2022 27.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022022 Pipeta 831,36 084-2021 28.1.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Mlynská dolina CH-303, Bratislava 44701420
2022023 Medical Procedures 1 300,00 36-2016 31.1.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022024 Canon i-SENSYS printer 388,90 31.1.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022025 Premises lease 415,54 3-2019 1.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022026 PC 1 959,00 012-2022 2.2.2022 Euroline computer,
2022027 Diagnostics 157,91 005-2022 2.2.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022028 Laundry and ironing 163,74 10-2018 8.2.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022029 Operating costs 1 779,12 3-2019 8.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022030 Cabinet 146,16 080-2021 8.2.2022 ŠKOLEX, s.r.o. Horárska 12, Bratislava 31396763
2022031 Original Xerox cylinder 60,90 018-2022 8.2.2022 PREGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 36594466
2022032 Assembly and transport 135,00 014-2022 10.2.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022033 Kitchen, sink 930,00 014-2022 10.2.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022034 Legal Services 300,00 18-2017 10.2.2022 HKP Legal, s.r.o. Križkova 9, Bratislava 36727334
2022035 Telecommunications services 121,00 A7620396 14.2.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022036 Fee 1 000,00 14.2.2022 FOEDUS European organ,z.s. Ruská 85, Praha 09554700
2022037 Microwave 176,29 16-2022 14.2.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022038 Premises lease 9-2021 415,54 3-2019 14.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022039 Meal vouchers 3 036,00 428072-2013 14.2.2022 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2022040 Terasaki plates 1 588,80 010-2022 24.2.2022 KOH-I-NOOR HARDMUTH,a.s. Diaľničná cesta 21,Senec 35789433
2022041 Diagnostics 204,60 020-2022 24.2.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022042 Premises lease 2-2022 415,54 3-2019 24.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022043 Diagnostics 222,00 006-2022 24.2.2022 GENYuse, s.r.o. Veľkomoravská 12, Malacky 45689784
2022044 Diagnostics 2 798,97 019-2022 24.2.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022045 Construction work 1 500,00 092-2021 24.2.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022046 nto.sk 46,45 25.2.2022 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava 36421928
2022047 Licenses 504,00 1.3.2022 ESET, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 31333532
2022048 Operating costs 1 779,12 3-2019 2.3.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022049 Diagnostics 11 051,04 Z202018322-Z 064-2021 3.3.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022050 Installation of windows and doors 3 408,30 3.3.2022 UNIONSTAV, s.r.o. Baka č. 500,930 04 36811912
2022051 KUZ in VS 89,00 4.3.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022052 Extractor hood 56,40 15-2022 8.3.2022 Internet Mall Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava 35950226
2022053 Laundry and ironing 175,40 10-2018 10.3.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022054 Assembly and transport 315,00 014-2022 14.3.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022055 Kitchen, sink 2 172,00 014-2022 14.3.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022056 Services 33,18 14.3.2022 Leids Universitair Leiden, Holandsko 27366422
2022057 Premises lease 3-2022 415,54 3-2019 14.3.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022058 Telecommunications services 121,00 A7620396 14.3.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022059 Medical Procedures 700,00 24-2016 14.3.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022060 Medical Procedures 650,00 23-2016 14.3.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022061 Medical Procedures 2 800,00 10-2016 15.3.2022 FN Trnava A.Žarnova 11, Trnava 00610381
2022062 Dry ice 36,80 023-2022 15.3.2022 Messer Tatragas, s.r.o. Chalúpkova 9 , Bratislava 00685852
2022063 Test tubes 60,55 022-2022 15.3.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji 31355399
2022064 Diagnostics 385,20 008-2022 16.3.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022065 Medical Procedures 700,00 26-2016 16.3.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022066 Medical Procedures 650,00 25-2016 16.3.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022067 Diagnostics 1 440,00 021-2022 18.3.2022 Scintila, s.r.o. Úvoz 173, Jihlava 25557858
2022068 PVC bonding 416,55 011-2022 18.3.2022 Jaroslav Valentín, Hlavná 117 Jablonec 37605861
2022069 Diagnostics 671,94 029-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022070 Diagnostics 309,27 028-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022071 Diagnostics 988,80 027-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022072 Cotton wool, gauze, pads 446,09 030-2022 21.3.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561
2022073 Diagnostics 4 456,12 031-2022 22.3.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022074 Diagnostics 484,80 025-2022 22.3.2022 AFT Bratislava, s.r.o. Morušová 17, Bratislava 35836679
2022075 Diagnostics 145,00 024-2022 23.3.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798
2022076 Diagnostics 1 483,20 032-2022 23.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022077 Refrigerator Bosch 593,80 033-2022 23.3.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022078 Chairs 645,00 034-2022 24.3.2022 ADANICCI s.r.o. Račianská 87, Bratislava 48036731
2022079 Table 170,00 035-2022 25.2.2022 OKAY Slovensko, s.r.o. Račianská 87, Bratislava 35825979
2022080 Micropipette 7,20 017-2022 29.3.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022081 Diagnostics 202,26 029-2022 29.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022082 Shredder 473,90 29.3.2022 Offia, s.r.o. K Hájence 653, Sézimovo Ústí 02938359
2022083 Chair 64,90 30.3.2022 Gardin, s.r.o. Hradská 7, Bratislava 43989811
2022084 Construction work 685,61 092-2021 1.4.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022085 Translation of the website into English 500,00 1.4.2022 Mgr.Jaroslav Cucák Saleziánov 8, Michalovce 40011739
2022086 Hanger, squeegee 80,80 037-2022 1.4.2022 Blomus, s.r.o. Křížkova 209/51,Praha 26012804
2022087 Blackboard 87,40 5.4.2022 KANTAX, s.r.o. Maurerova 786/1, Krompachy 50909347
2022088 Operating costs 1 779,12 3-2019 5.4.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022089 Laundry and ironing 227,72 10-2018 8.4.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022090 Telecommunications services 121,00 A7620396 12.4.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022091 Diagnostics 128,10 028-2022 13.4.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022092 Diagnostics 988,80 032-2022 13.4.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022093 Diagnostics 597,48 026-2022 13.4.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíkova 30,Bratislava 31356656
2022094 Diagnostics 877,08 036-2022 26.4.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022095 Premises lease 4-2022 415,54 3-2019 26.4.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022096 Diagnostics 298,74 026-2022 27.4.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíkova 30,Bratislava 31356656
2022097 Medical Procedures 650,00 36-2016 27.4.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022098 Medical Procedures 700,00 26-2016 27.4.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022099 Medical Procedures 650,00 25-2016 27.4.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022100 Diagnostics 1 238,18 041-2022 27.4.2022 Life Technologies, s.r.o. Laurinská 18,Bratislava 45341931
2022101 MiniSeq Service 5 464,14 2.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022102 Diagnostics 3 327,83 040-2022 2.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022103 Medical Procedures 700,00 12-2016 3.5.2022 Detská FNsP Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica 37957937
2022104 Medical Procedures 700,00 24-2016 3.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022105 Medical Procedures 650,00 23-2016 3.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022106 Diagnostics 1 313,70 039-2022 4.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022107 Medical Procedures 700,00 24-2016 9.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022108 Medical Procedures 1 300,00 23-2016 9.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022109 Pranie a žehlenie prádla 157,36 10-2018 9.5.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022110 Operating costs 1 779,12 3-2019 9.5.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022111 Diagnostics 877,08 038-2022 9.5.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022112 Medical procedures 2 600,00 34-2016 11.5.2022 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2022113 Telecommunications services 121,00 A7620396 11.5.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022114 Meal vouchers 3 036,00 428072-2013 11.5.2022 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2022115 Medical Procedures 2 800,00 10-2016 11.5.2022 FN Trnava A.Žarnova 11, Trnava 00610381
2022116 Diagnostics 48,97 043-2022 16.5.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798
2022117 Medical Procedures 700,00 30-2016 16.5.2022 FN Nitra Špitalská 6, Nitra 17336007
2022118 Diagnostics 338,80 039-2022 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022119 Diagnostics 253,79 040-2022 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022120 Diagnostics 2 798,97 042-2022 16.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022121 Premises lease 5-2022 415,54 3-2019 16.5.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022122 Medical Procedures 1 350,00 36-2016, 37-2016 17.5.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022123 Diagnostics 11 051,04 Z202018322-Z 042-2022 17.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022124 Diagnostics 4 202,33 044-2022 17.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022125 Diagnostics 1 845,49 045-2022 17.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022126 Medical Procedures 700,00 17-2016 23.5.2022 Liptovská NsP MUDr.Stodolu Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 17336163
2022127 Diagnostics 1 591,70 045-2022 30.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022128 Diagnostics 534,98 048-2022 31.5.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022129 Dualfilter 897,60 047-2022 1.6.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Mlynská dolina CH-303, Bratislava 44701420
2022130 Operating costs 1 779,12 3-2019 2.6.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022131 Dry ice 36,80 046-2022 7.6.2022 Messer Tatragas, s.r.o. Chalúpkova 9 , Bratislava 00685852
2022132 Laundry and ironing 174,80 10-2018 13.6.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022133 Telecommunications services 121,00 A7620396 13.6.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022134 Costs, revenues, reserves, time difference. 89,00 14.6.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022135 Half-yearly meeting of the wage earners 79,00 14.6.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022136 Premises lease 6-2022 415,54 3-2019 14.6.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022137 Medical Procedures 1 400,00 24-2016 21.6.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022138 Medical Procedures 1 950,00 23-2016 21.6.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022139 Medical Procedures 700,00 2-2016 21.6.2022 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16,Trstená 00634891
2022140 Medical Procedures 700,00 26-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022141 Medical Procedures 700,00 26-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022142 Medical Procedures 1 300,00 25-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022143 Diagnostics 462,58 054-2022 21.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022144 Diagnostics 115,06 053-2022 21.6.2022 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, Prešov 31717802
2022145 Medical Procedures 700,00 7-2019 27.6.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2022146 Test tubes 60,55 022-2022 27.6.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji 31355399
2022147 Concessionaire fees 111,48 28.6.2022 RTVS Mlynská dolina, Bratislava 47232480
2022148 Diagnostics 462,58 058-2022 29.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022149 Diagnostics 4 202,33 050-2022 29.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022150 Diagnostics 3 581,62 051-2022 29.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022151 Medical Procedures 650,00 36-2016 29.6.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022152 Upgrade PROMIS 66,00 Zm2014.021 30.6.2022 Prosoft, s.r.o. Letná 27, Košice 31666540

ORDERS

Orders of goods and services from 01. 01. 2022

Order registration No. Description of ordered performance Total value of the ordered performance with VAT in € Contract No. Date of order execution Supplier Individual entrepreneur, who signed the order
Title / Name & Surname Headquarters / Address IČO Title / Name & Surname Individual entrepreneur position
001-2022 Diagnostics 1 012,62 10.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
002-2022 Office supplies 1 372,69 10.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80,Lučenec 32627211 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
003-2022 Drugstore goods 1 679,72 10.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80,Lučenec 32627211 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
004-2022 Calcium Magnesium 7,20 12.1.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
005-2022 Complement 144,00 18.1.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
006-2022 Complement 222,00 18.1.2022 GENYuse, s.r.o. Velkomoravská 12, Malacky 45689784 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
007-2022 Spikes 1 776,00 18.1.2022 Eurolab Lambda T.Milkina, Trnava 35869429 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
008-2022 Diagnostics 385,20 18.1.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
009-2022 Diagnostics 766,16 18.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
010-2022 Test tubes 1 588,80 19.1.2022 KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. Dialničná cesta 21, Senec 35789433 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
011-2022 The floor 346,55 20.1.2022 Jaroslav Valentín Hlavná 117, Jablonec 37605861 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
012-2022 PC, monitor 1 959,00 26.1.2022 Euroline Computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
013-2022 Printer 388,90 31.1.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
014-2022 Kitchen line, sink, hob 3 552,00 8.2.2022 SCONTO, Nábytok Nová 10, Trnava 44731159 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
015-2022 Extractor hood 56,40 8.3.2022 Internet Mall Slovensko Prievozská 32, Bratislava 35950226 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
016-2022 Microwave 176,29 15.2.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
017-2022 Pipette 255,60 7.2.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
018-2022 Toner 60,90 7.2.2022 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 36594466 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
019-2022 Diagnostics 13 850,01 7.2.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
020-2022 Diagnostics 204,60 7.2.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
021-2022 Diagnostics 1 190,00 11.2.2022 Scintila, s.r.o. Úvoz 173/18, Jihlava, ČR 25557858 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
022-2022 Diagnostics 66,60 24.2.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34,Ivánka pri Dunaji 31344399 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
023-2022 Dry ice 23,30 28.2.2022 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
024-2022 Diagnostics 145,00 10.3.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
025-2022 Diagnostics 484,80 17.3.2022 AFT, s.r.o. Bočná 1, Bratislava 35836679 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
026-2022 Diagnostics 896,22 17.3.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíková 30, Bratislava 31356656 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
027-2022 Diagnostics 988,80 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
028-2022 Diagnostics 437,37 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
029-2022 Diagnostics 874,19 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
030-2022 Diagnostics 446,09 17.3.2022 Vidra a spol,s.r.o Štrková 8, Žilina 31589561 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
031-2022 Diagnostics 4 456,12 22.3.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
032-2022 Diagnostics 2 472,00 22.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
033-2022 Fridge 593,80 23.3.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
034-2022 Chairs 645,00 24.3.2022 ADAMICCI, s.r.o. Račianská 87,Bratislava 48036731 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
035-2022 Table 170,00 25.3.2022 OKAY Slovakia, s.r.o. Račianská 87,Bratislava 35825979 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
036-2022 Diagnostics 877,10 25.3.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
037-2022 Hanger, squeegee 80,80 1.4.2022 Blomus, s.r.o. Křížkova 209/51, Praha 26012804 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
038-2022 Diagnostics 117,70 5.4.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
039-2022 Diagnostics 1 502,27 22.4.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
040-2022 Diagnostics 3 581,62 22.4.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
041-2022 Diagnostics 1 238,18 25.4.2022 Live Technologies, s.r.o Laurinská 18, Bratislava 45341931 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
042-2022 Diagnostics 13 850,01 26.4.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
043-2022 Diagnostics 48,97 5.5.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
044-2022 Diagnostics 4 202,33 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
045-2022 Diagnostics 3 438,79 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
046-2022 Dry ice 23,30 16.5.2022 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
047-2022 Diagnostics 897,60 30.5.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Voděradská 16. Řičany, CZ 27939031 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
048-2022 Diagnostics 535,00 30.5.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
049-2022 Diagnostics 336,00 31.5.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
050-2022 Diagnostics 4 202,33 13.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
051-2022 Diagnostics 3 581,62 13.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
052-2022 Diagnostics 377,60 13.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
053-2022 Diagnostics 115,06 13.6.2022 INTRAVENA, s.r.o. Technická 7,Bratislava 31717802 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
054-2022 Diagnostics 462,58 13.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
055-2022 Cycler repair 1 500,00 13.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
056-2022 Diagnostics 34,86 21.6.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34,Ivánka pri Dunaji 31344399 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
057-2022 Diagnostics 602,80 23.6.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
058-2022 Diagnostics 768,16 23.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
059-2022 Diagnostics 658,00 27.6.2022 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržišti 152, Nymburk 03631699 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
060-2022 Diagnostics 13 850,01 28.6.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
061-2022 Diagnostics 1 974,00 28.6.2022 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržišti 152, Nymburk 03631699 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
062-2022 Diagnostics 1 938,20 29.6.2022 DYNEX, s.r.o. Nové Kalište 17, Bandská Bystrica 36030848 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
063-2022 Diagnostics 1 072,48 29.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ