NTO

CONTACT US

NTO Head Office:
Limbová 14, 83303 Bratislava / mestská časť Nové Mesto, SR

Tel.: +421 2 593 70 430
NON-STOP: + 421 903 706 648
Fax: +421 2 593 70 746

Email: kontakt.nto@nto.sk
Employee email
name.surname@nto.sk

Zriaďovateľ:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Dátum vzniku:
1. januára 2013
Právna forma:
Príspevková organizácia

Number of employees (2020):

10 – 19 employees

IČO: 42267617 / DIČ: 2023686489

Director
MUDr. Daniel Kuba, PhD.
Tel.: +421 2 59370 525

Coordination department
Mgr. Magdaléna Krátka
Tel.: +421 2 59370 826

RNDr. Martina Stuchlíková, PhD.
Tel.: +421 2 59370 593

Alžbeta Kozárová
Tel.: +421 2 59370 430

Serology Department
RNDr. Silvia Chreňová
Tel.: +421 2 59370 522

Laboratory
Daniela Csiky
Imrich Šimonek
Tel.: +421 2 59370 431

DNA analysis department
Mgr. Jana Tirpáková
Tel.: +421 2 59370 444

RNDr. Elena Bandžuchová, PhD.
Tel.: +421 2 59370 444

Mgr. Mária Pavlechová
Tel.: +421 2 59370 448

Mgr. Martina Handzušová, PhD.
Tel.: +421 2 59370 826

Mgr. Andrej Čereš

Laboratory
Ivana Hauskrechtová
Tel.: +421 2 59370 895

Data Protection Officer – GDPR
Jiří Jeřábek, MBA
Email: gdpr@nto.sk