NTO

economy

INVOICES

Invoices delivered or paid from 01. 01. 2022

Invoice No. Description of invoiced performance Total amount of invoiced performance with VAT in € Invoice No. Description of invoiced performance Total amount of invoiced performance with VAT in € Supplier
Title / Name & Surname Headquarters / Address Company Registration Number
2021262 Medical Procedures 700,00 3-2017 4.1.2022 NsP Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda 44455356
2021263 Medical Procedures 700,00 17-2016 4.1.2022 Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25,Liptovský Mikuláš 17336163
2021264 Medical Procedures 1 300,00 23-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021265 Medical Procedures 700,00 24-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021266 Medical Procedures 700,00 7-2019 4.1.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2021267 Medical Procedures 700,00 2-2017 10.1.2022 Svet zdravia, a.s.,Digital Park II Einsteinova 25, Bratislava 35960884
2021268 Medical Procedures 1 779,12 3-2019 11.1.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021269 Medical Procedures 700,00 26-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021270 Medical Procedures 650,00 25-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021271 Medical Procedures 700,00 15-2017 11.1.2022 MsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, Bojnice 17335795
2021272 Medical Procedures 700,00 4-2016 11.1.2022 FNsP Žilina V.Spanyola 43, Žilina 17335825
2021273 Laundry and ironing 196,64 10-2018 11.1.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021274 Telecommunications services 121,00 A7620396 11.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021275 Diagnostics 474,32 089-2021 13.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2021276 Medical Procedures 700,00 5-2019 17.1.2022 CINRE, s.r.o. Tematínska 5/A, Bratislava 17336007
2021277 Medical Procedures 700,00 35-2016 17.1.2022 FN Trenčín Legionárska 28,Trenčín 00610470
2021278 Medical Procedures 700,00 7-2016 17.1.2022 Nemocnica A.Wintera Winterova 66, Piešťany 36084221
2021279 Medical Procedures 1 400,00 6-2016 17.1.2022 NÚDCH Limbová 1, Bratislava 00607231
2021280 Medical Procedures 650,00 25-2016 18.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021281 Cotton wool, gauze, pads 352,13 043-2021 19.1.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561

ORDERS

Orders of goods and services from 01. 01. 2022

Order registration No. Description of ordered performance Total value of the ordered performance with VAT in € Contract No. Date of order execution Supplier Individual entrepreneur, who signed the order
Title / Name & Surname Headquarters / Address IČO Title / Name & Surname Individual entrepreneur position
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---