Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Opening Hours : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Na stiahnutie

DOWNLOADS

Forms for an organ transplantation program

Sprievodný list k odobratému orgánu a hlásenie o transplantácií odobratého orgánu
Prehlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkanív po smrti na transplantačné účely
Zaradenie pacienta na čakaciu listinu a zmena stavu pacienta na čakacej listine – hlásenky
 Mesačné hlásenie potenciálnych darcov

Forms for a tissue establishments

Žiadosť o súhlas s vývozom tkaniva mimo územia Slovenskej republiky
Žiadosť o súhlas s vývozom tkaniva mimo územia Slovenskej republiky
Postup pri žiadosti o súhlas na vývoz tkaniva alebo buniek mimo územia SR
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Kontaktné údaje pre koordinačné účely na národnej úrovni
Kontaktné údaje pre koordinačné účely na národnej úrovni
Informácie k tlačivám o identifikačných údajoch tkanivových zariadení/bánk
Žiadosť o súhlas na dovoz tkaniva alebo bunky na územie Slovenskej republiky

Forms for a dialysis

Formulár na zasielanie sér na ALPL
Formulár na hlásenie kódov lekárov a zmeny kódov lekárov