NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 608

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

ŠTATISTIKA

ORGÁNY

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Transplantačný program
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Košice
Spolu
Všetky odbery od mŕtvych darcov
22
13
11
22
68
Všetky odbery od živých darcov
5
0
2
9
16
Multi-orgánové odbery
16
12
6
18
52
Odber obličiek od všetkých darcov
49
24
22
53
148
Odber srdca
5
3
3
12
23
Odber pečene
16
12
6
17
51
Odber pankreasu
0
0
0
1
1
Odber pľúc
2
1
0
2
5
TX obličiek od mŕtveho darcu
29
26
22
35
112
TX obličiek od živého darcu
5
0
2
9
16
TX obličiek od všetkých darcov
34
26
24
46
130
Duálne TX obličiek
0
0
0
2
2
Nepoužité obličky v jednotlivých TC
8
1
3
4
16
TX pečene v TC Bratislava
0
0
0
0
0
TX pečene v TC Banská Bystrica
13
10
5
11
40
TX srdca v NÚSCH Bratislava
5
1
2
8
18
TX srdca v NÚDCH Bratislava
0
0
0
0
0
Nepoužité srdce
0
0
0
0
0
Nepoužitá pečeň
2
1
1
2
6

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

Transplantačný program
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Košice
Spolu
Všetky odbery od mŕtvych darcov
23
14
23
11
71
Všetky odbery od živých darcov
7
6
4
13
30
Multi-orgánové odbery
16
12
17
6
51
Odber obličiek od všetkých darcov
51
34
46
35
166
Odber srdca
7
4
7
1
19
Odber pečene
15
11
16
6
48
Odber pankreasu
0
0
0
0
0
Odber pľúc
0
3
3
2
8
TX obličiek od mŕtveho darcu
39
24
30
30
123
TX obličiek od živého darcu
7
6
4
13
30
TX obličiek od všetkých darcov
47
30
34
43
154
Duálne TX obličiek
1
0
0
0
1
Nepoužité obličky v jednotlivých TC
1
2
7
1
11
TX pečene v TC Bratislava
0
0
0
0
0
TX pečene v TC Banská Bystrica
12
10
15
6
43
TX srdca v NÚSCH Bratislava
7
4
6
1
18
TX srdca v NÚDCH Bratislava
1
0
1
0
2
Nepoužité srdce
0
0
0
0
0
Nepoužitá pečeň
2
2
1
0
5

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Transplantačný program
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Košice
Spolu
Všetky odbery od mŕtvych darcov
19
17
8
16
60
Všetky odbery od živých darcov
7
6
4
13
18
Multi-orgánové odbery
16
12
17
6
34
Odber obličiek od všetkých darcov
51
34
46
35
137
Odber srdca
7
4
7
1
21
Odber pečene
15
11
16
6
31
Odber pankreasu
0
0
0
0
1
Odber pľúc
0
3
3
2
2
TX obličiek od mŕtveho darcu
39
24
30
30
97
TX obličiek od živého darcu
7
6
4
13
18
TX obličiek od všetkých darcov
47
30
34
43
115
Duálne TX obličiek
1
0
0
0
1
Nepoužité obličky v jednotlivých TC
1
2
7
1
20
TX pečene v TC Bratislava
0
0
0
0
0
TX pečene v TC Banská Bystrica
12
10
15
6
26
TX srdca v NÚSCH Bratislava
7
4
6
1
16
TX srdca v NÚDCH Bratislava
1
0
1
0
1
Nepoužité srdce
0
0
0
0
0
Nepoužitá pečeň
2
2
1
0
25
Indikované / neodobraté
1
0
1
0
2

TKANIVÁ