NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

ŠTATISTIKA

ORGÁNY

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024

Transplantačný program
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Košice
Spolu
Všetky odbery od mŕtvych darcov
13
3
7
12
35
Všetky odbery od živých darcov
3
4
6
9
22
Multi-orgánové odbery
11
1
5
8
25
Odber obličiek od všetkých darcov
29
8
20
33
90
Odber srdca
4
1
2
3
10
Odber pečene
11
2
4
7
24
Odber pankreasu
0
0
0
1
1
Odber pľúc
0
0
1
1
2
TX obličiek od mŕtveho darcu
17
6
18
22
63
TX obličiek od živého darcu
3
3
3
2
22
TX obličiek od všetkých darcov
20
10
24
31
85
Duálne TX obličiek
0
0
0
0
0
Nepoužité obličky v jednotlivých TC
2
0
1
2
5
TX pečene v TC Bratislava
0
0
0
0
0
TX pečene v TC Banská Bystrica
10
2
3
5
20
TX srdca v NÚSCH Bratislava
2
1
2
2
7
TX srdca v NÚDCH Bratislava
1
0
0
0
1
Nepoužité srdce
0
0
0
0
0
Nepoužitá pečeň
0
3
1
0
4

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Transplantačný program
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Košice
Spolu
Všetky odbery od mŕtvych darcov
22
13
11
22
68
Všetky odbery od živých darcov
5
0
2
9
16
Multi-orgánové odbery
16
12
6
18
52
Odber obličiek od všetkých darcov
49
24
22
53
148
Odber srdca
5
3
3
12
23
Odber pečene
16
12
6
17
51
Odber pankreasu
0
0
0
1
1
Odber pľúc
2
1
0
2
5
TX obličiek od mŕtveho darcu
29
26
22
35
112
TX obličiek od živého darcu
5
0
2
9
16
TX obličiek od všetkých darcov
34
26
24
46
130
Duálne TX obličiek
0
0
0
2
2
Nepoužité obličky v jednotlivých TC
8
1
3
4
16
TX pečene v TC Bratislava
0
0
0
0
0
TX pečene v TC Banská Bystrica
13
10
15
11
40
TX srdca v NÚSCH Bratislava
6
1
2
8
17
TX srdca v NÚDCH Bratislava
0
0
0
0
0
Nepoužité srdce
0
0
0
0
0
Nepoužitá pečeň
2
1
1
2
6

TKANIVÁ