NTO

+421 2 593 70 430 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

ŠTATISTIKA

ORGÁNY

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022

Transplantačný program v SR od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

Transplantačný program v SR od 2000 do 2020

TKANIVÁ