NTO

+421 2 593 70 430 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Na stiahnutie

Tlačivá pre program orgánových transplantácií

Tlačivá pre tkanivové zariadenia

Tlačivá pre dialýzy