NTO

VYŠETRENIA A ODBERY

Metódy stanovenia pomocou analýzy DNA

HLA I. triedy – HLA-A+B (C)
HLA II. triedy ( HLA-DRB1, HLA-DQB1 )
DQ2 a DQ8
Uvedené metódy nie je potrebné objednávať!

Krvná skupina – AB0 systém
RH systém
RH systém – Partial D-TYPE, Weak D-TYPE, Zygozyta D
Uvedené metódy je potrebné dohodnúť v laboratóriu DNA!

Sérologické stanovenia protilátok

Panel – reaktívne protilátky – PRA (%)
Termíny na hromadný zber vzoriek na hlavnej stránke!

Krížová skúška (CM) individuálna
Krížová skúška prietokovou cytometriou (FCXM)
Potrebné dohodnúť!

Stanovenie Anti-HLA protilátky I. triedy (LCT)
Anti-HLA protilátky I. triedy, II. triedy (ELISA)
Uvedené metódy nie je potrebné objednávať!

Luminex stanovenie, špecifikácia a kvantifikácia anti HLA protilátok a DSA protilátok
Na základe indikácií a žiadanky len pre transplantačný program!

Odbery a transport pre jednotlivé DNA
a sérologické vyšetrenia