Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Vyšetrenia

VYŠETRENIA A ODBERY

Metódy stanovenia pomocou analýzy DNA

HLA I. triedy – HLA-A+B (C)
HLA II.triedy ( HLA-DRB1, HLA-DQB1 )
DQ2 a DQ8
Uvedené metódy nie je potrebné objednávať!

Krvná skupina – AB0 systém
RH systém
RH systém – Partial D-TYPE, Weak D-TYPE, Zygozyta D
Uvedené metódy je potrebné dohodnúť v laboratóriu DNA!

Sérologické stanovenia protilátok

Panel – reaktívne protilátky – PRA (%)
Termíny na hromadný zber vzoriek pozri v oznamoch

Krížová skúška (CM) individuálna
Krížová skúška prietokovou cytometriou (FCXM)
Potrebné dohodnúť!

Stanovenie Anti-HLA protilátky I.triedy (LCT)
Anti-HLA protilátky I.triedy, II.triedy (ELISA)
Uvedené metódy nie je potrebné objednávať!

Luminex stanovenie, špecifikácia a kvantifikácia anti HLA protilátok a DSA protilátok
Na základe indikácií a žiadanky len pre transplantačný program!

Odbery a transport pre jednotlivé DNA a sérologické vyšetrenia