Tel.: +421 2 593 70 430 / Non-stop: + 421 903 706 648 / kontakt.nto@nto.sk

Úradné hodiny : Pondelok – Piatok: 8.00 – 15.00

Záverečné správy

ZÁVEREČNÉ SPRÁVY

Výročná správa o činnosti NTO za rok 2019

Výročná správa o činnosti NTO za rok 2018

Výročná správa o činnosti NTO za rok 2014

Výročná správa o činnosti NTO za rok 2013