NTO

TKANIVOVÉ ZARIADENIA 9/2019

Kód tkanivového zariadenia Názov tkanivového zariadenia Miesto prevádzkovania Rozsah činností Internetová adresa Platné povolenie Dátum vystavenia povolenia
SK000120 Centrálna tkanivová banka pri KPaRCH LF UK a UNB UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, osteoartikulárne -kosti, chondrocyty, osteoblasty; spojivové - šľachy, fibroblasty;kardiovaskulárne - cievy, chlopne; kožné tkanivá - koža, keratinocyty, acelulárna aloderma; plodové obaly - amnionbunky - limbálne kmeňové bunky, kmeňové bunky z lipoaspirátu www.unb.sk/klinika-popalenin-a-rekonstrukcnej-chirurgie-lf-uk-a-unb Áno 17. 12. 2018
SK000481 Tkanivové zariadenie, UNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, darcovské očné rohovky, skléry, kostné tkanivá, spojivové tkanivá, chondrocyty, osteoblasty, plodový obal, autológne kmeňové krvotvorné bunky, autológne somatické bunky - mezenchýmové stromálne bunky z kostnej drene, placentárna krv, autológne krvné sérum na použitie v očnom lekárstve, autológna plazma bohatá na trombocyty www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0 Áno 24. 7. 2018
SK000480 Tkanivové zariadenia, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia koža - kožné tkanivo; plodový obal - amnion; kožné bunky - keratinocyty; bunky chrupavky - chondrocyty, šľachové tkanivo; bunky kosti - osteoblasty; mezenchymálne kmeňové bunky www.nemocnicasaca.sk/pracoviska/nelozkova-cast/tkanivova-banka.html Áno 14. 8. 2017
SK000126 Tkanivové zariadenie, Očná klinika SZU a UNBrohovková banka UN Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a MetodaAntolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, očné tkanivá, očné bunky www.unb.sk/ocna-klinika-szu-a-unb Áno 17. 12. 2018
SK000047 SK000046 Tkanivové zariadenie, FNsP F.D. Roosevelta FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kryokonzervovaná amniová membrána, očná rohovka, autológne kostné transplantáty, autológne chrupkové transplantáty, autológne voľné šlachové transplantáty, voľné kožné transplantáty, periférne kmeňové bunky, dermoepidermálne štepy, krv z pupočníkovej šnúry, tkanivo z pupočnej šnúry, kostný štep pri TEP bedrového kĺbu, voľné šlachové transplantáty www.fnspfdr.sk Áno 6. 8. 2018
SK001039 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia muskuloskeletárne tkanivá a bunky ľudského pôvodu; kardiovaskulárne tkanivá a bunky - cievy, srdcové chlopne, perikard; kožné tkanivá a bunky - koža, derma, keratinocyty, fibroblasty; plodové obaly - amnion, chorion www.imuna.sk Áno 27. 9. 2017
SK008543 VESELY Očná Klinika, s.r.o. Hroncová ulica č. 1, 040 01 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, amniové membrány, sklerálne štepy, očné rohovky www.veselyok.com Áno 30. 4. 2019
SK008549 Med goodwill, s.r.o. Šenkvická 14/F, 902 01 Pezinok Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, autológne bunky, kostné tkanivo, spojivá, väzivá, chrupky www.medgw.sk/kontakt.html Áno 3. 7. 2017
SK008550 Celltherapy, SE Magurská 1/B a 3/C, 831 01 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, odborné zameranie: chirurgiamezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva www.celltherapy.sk/o-nas Áno 27. 2. 2019
SK000127 Tkanivové zariadenie 1, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Kolárska 12, 811 06 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek, mezenchýmové kmeňové bunky z tuku, kostnej drene a zubných tkanív www.ousa.sk Áno 11. 9. 2018
SK010480 Tkanivové zariadenie 2, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek na vedecko - výskumné účely, nádorové tkanivá z rôznych orgánových lokácií www.ousa.sk Áno 11. 9. 2018
SK010922 Neuroimunologický inštitút, n.o, Neuroimunology institute, n.p.o Karloveská 2929/63, 842 29 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie, distribúcia na vedecko - výskumné účely, mozgové tkanivo Áno 19. 12. 2018
SK011002 ROBIN LOOK, spol. s r.o Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, očné rohovky a ich štepy cmo.sk Áno 22. 1. 2019
SK008520 Slovenské Centrum Tkanív a Buniek, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz, pupočníková krv, tkanivo pupočníka, kĺbová chrupavka so subchondrálnou vrstvou, kostné tkanivá (hlavice stehennej kosti) od živého darcu, kostná dreňdovoz: + amniová membrána, kostné tkanivo, väzy, šľachy, väzivové tkanivo www.sctb.sk Áno 28. 2. 2018
SK008542 Blue Horizon International, a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, bunky stromálnej vaskulárnej frakcie z tukového tkaniva (autológne použitie),mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva (autológne použitie)mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkového tkaniva (alogénne použitie) mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi (alogénne použitie) www.bluehorizoninternational.com Áno 27. 9. 2017
SK000123 FERTICENT, s.r.o. Sv. Vincenta 4, 821 03 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia spermie, vajíčka, embryá www.ferticent.com Áno 06. 9. 2017
SK000124 GYN-FIV, a.s. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo www.gyn-fiv.sk/bratislava-3 Áno 31. 5. 2019
SK008551 GYN-FIV Žilina, s.r.o. Predmestská ulica č. 8600, 010 01 Žilina Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo www.gyn-fiv.sk/zilina Áno 31. 5. 2019
SK000125 ISCARE, a.s., Tkanivové zariadenie 1 Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, reprodukčné bunky, embryá www.iscare.sk/clinic/bratislava Áno 20. 6. 2019
SK008546 ISCARE, a.s., Tkanivové zariadenie 2 Kollárova 2, 036 59 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, reprodukčné bunky, embryá www.iscare.sk/clinic/martin Áno 20. 6. 2019
SK000478 GYNCARE, s.r.o., Tkanivové zariadenie 1 Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov gyncare.sk Áno 07. 8. 2017
SK011283 GYNCARE, s.r.o., Tkanivové zariadenie 2 Novozámocká 67, 949 05 Nitra Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz, oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov gyncare.sk Áno 23. 4. 2019
SK000479 Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, s.r.o. Masarykova 17, 040 01 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, dovoz z členského štátu, folikulárna tekutina, embryá, spermie, oocyty spln.eu Áno 30. 5. 2019
SK000658 Sanatórum Helios SK, s.r.o. Daniela Michaelliho 2, 036 01 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz a dovoz z členského štátu EÚ, reprodukčné bunky, embryá, spermie, oocyty sanatoriumhelios.sk Áno 06. 9. 2017
SK008903 Sanatórium Helios, Košice s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice-Juh Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, reprodukčné bunky, embryá sanatoriumhelioskosice.sk Áno 01. 8. 2017
SK008540 Tkanivové zariadenie, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny UN Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia spermie, vajíčka, embryá, testikulárne a ovariálne tkanivá www.unb.sk/i-gynekologicko-porodnicka-klinika-lf-uk-a-unb-s-centrom-reprodukcnej-mediciny Áno 17. 12. 2018
SK008544 ReproMedica, s.r.o. Búdkova 26, 811 04 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, dovoz z tretieho štátu, vývoz, spermie, oocyty, embryá, ovariálne a testikulárne tkanivo www.repromedica.sk Áno 15. 2. 2019
SK008548 CRM-BB, s.r.o. Rudlovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, reprodukčné bunky, embryá crmbb.sk Áno 30. 4. 2019
SK000121 Tkanivové zariadenie, Klinika Hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB UN Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene, kmeňové krvotvorné bunky z periférnej krvi www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb Áno 17. 12. 2018
SK000122 Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava / Kremnička 2, 975 05 Banská Bystrica Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, vývoz, kmeňové krvotvorné bunky, kmeňové mezenchýmálne bunky, autológna a alogénna eurocord.sk Áno 18. 6. 2018
SK008547 Tkanivové zariadenie, Univerzitná nemocnica Martin UN Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, kmeňové krvotvorné bunky www.unm.sk/klinika- hematologie-transfuziologie Áno 22. 8. 2017