NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

TKANIVOVÉ ZARIADENIA

Kód TZ
Názov TZ
Miesto prevádzkovania
Rozsah činnosti
Internetová adresa
Platné povolenie
Vystavenie povolenia
SK000120
Centrálna tkanivová banka pri KPaRCH LF UK a UNB
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz osteoartikulárne -kosti, chondrocyty, osteoblasty; spojivové - šľachy, fibroblasty; kardiovaskulárne - cievy, chlopne; kožné tkanivá - koža, keratinocyty, acelulárna aloderma; plodové obaly - amnion bunky - limbálne kmeňové bunky, kmeňové bunky z lipoaspirátu
http://www.unb.sk/klinika-popalenin-a-rekonstrukcnej-chirurgie-lf-uk-a-unb/
Áno
17. 12. 2018
SK000481
Tkanivové zariadenie, UN LP Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia darcovské očné rohovky, skléry, kostné tkanivá, spojivové tkanivá, chondrocyty, osteoblasty, plodový obal, autológne kmeňové krvotvorné bunky, autológne somatické bunky - mezenchýmové stromálne bunky z kostnej drene, placentárna krv, autológne krvné sérum na použitie v očnom lekárstve, autológna plazma bohatá na trombocyty
http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0
Áno
24. 07. 2018
SK000480
Tkanivové zariadenia, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia koža - kožné tkanivo; plodový obal - amnion; kožné bunky - keratinocyty; bunky chrupavky - chondrocyty, šľachové tkanivo; bunky kosti - osteoblasty; mezenchymálne kmeňové bunky
https://www.nemocnicasaca.sk/pracoviska/nelozkova-cast/tkanivova-banka.html
Áno
14. 08. 2017
SK000126
Tkanivové zariadenie, Očná klinika SZU a UNB rohovková banka
UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia očné tkanivá, očné bunky
http://www.unb.sk/ocna-klinika-szu-a-unb/
Áno
17. 12. 2018
SK000047
Tkanivové zariadenie FNsP F.D. Roosevelta
FNsP F.D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kryokonzervovaná amniová membrána, očná rohovka, autológne kostné transplantáty, autológne chrupkové transplantáty, autológne voľné šlachové transplantáty, voľné kožné transplantáty, periférne kmeňové bunky, dermoepidermálne štepy, krv z pupočníkovej šnúry, tkanivo z pupočnej šnúry, kostný štep pri TEP bedrového kĺbu, voľné šlachové transplantáty
https://www.fnspfdr.sk
Áno
06. 08. 2018
SK000046
Tkanivové zariadenie FNsP F.D. Roosevelta
FNsP F.D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kryokonzervovaná amniová membrána, očná rohovka, autológne kostné transplantáty, autológne chrupkové transplantáty, autológne voľné šlachové transplantáty, voľné kožné transplantáty, periférne kmeňové bunky, dermoepidermálne štepy, krv z pupočníkovej šnúry, tkanivo z pupočnej šnúry, kostný štep pri TEP bedrového kĺbu, voľné šľachové transplantáty
https://www.fnspfdr.sk/index.php/hematologicke-oddelenie
Áno
06. 08. 2018
SK001039
IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia muskuloskeletárne tkanivá a bunky ľudského pôvodu; kardiovaskulárne tkanivá a bunky - cievy, srdcové chlopne, perikard; kožné tkanivá a bunky - koža, derma, keratinocyty, fibroblasty; plodové obaly - amnion, chorion
http://www.imuna.sk/
Áno
27. 09. 2017
SK008543
VESELY Očná Klinika, s. r. o.
Hroncová ulica 1, 040 01 Košice
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz amniové membrány, sklerálne štepy, očné rohovky
www.veselyok.com
Áno
16. 01. 2020
SK008549
Med goodwill, s. r. o.
Šenkvická 14/F, 902 01 Pezinok
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz autológne bunky, kostné tkanivo, spojivá, väzivá, chrupky
http://www.medgw.sk/kontakt.html
Áno
03. 07. 2017
SK011002
ROBIN LOOK, spol. s r. o.
Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu očné rohovky a ich štepy
cmo.sk
Áno
22. 01. 2019
SK008550
Celltherapy, SE
Magurská 1/B a 3/C 831 01 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva
http://www.celltherapy.sk/o-nas/
Áno
27. 02. 2019
SK000127
Tkanivové zariadenie 1 Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Kolárska 12, 811 06 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek mezenchýmové kmeňové bunky z tuku, kostnej drene a zubných tkanív
www.ousa.sk
Áno
11. 09. 2018
SK010480
Tkanivové zariadenie 2 Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek na vedecko - výskumné účely nádorové tkanivá z rôznych orgánových lokácií
www.ousa.sk
Áno
11. 09. 2018
SK010922
Neuroimunologický inštitút, n.o Neuroimunology institute, n.p.o
Karloveská 2929/63, 842 29 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia na vedecko - výskumné účely mozgové tkanivo
-
Áno
19. 12. 2018
SK008520
Slovenské Centrum Tkanív a Buniek, s. r. o.
Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz kĺbová chrupavka so subchondrálnou vrstvou, kostné tkanivá (hlavice stehennej kosti) od živého darcu, kostná dreň
http://www.sctb.sk/
Áno
10. 03. 2020
SK012115
Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o.
Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz krvotvorné a mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka
-
Áno
10. 03. 2020
SK008542
Blue Horizon International, a. s.
Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia bunky stromálnej vaskulárnej frakcie z tukového tkaniva (autológne použitie), mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva (autológne použitie) mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkového tkaniva (alogénne použitie) mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi (alogénne použitie)
-
Áno
27. 09. 2017
SK000123
FERTICENT, s.r.o.
Sv. Vincenta 4, 821 03 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia, dovoz z členského štátu spermie, vajíčka, embryá
http://www.ferticent.com/
Áno
05. 09. 2019
SK000124
GYN-FIV, a. s.
Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo
http://www.gyn-fiv.sk/bratislava-3/
Áno
04. 03. 2020
SK008551
GYN-FIV Žilina, s. r. o.
Predmestská ulica č. 8600, 010 01 Žilina
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo
http://www.gyn-fiv.sk/zilina/
Áno
31. 05. 2019
SK000125
ISCARE, a.s. Tkanivové zariadenie 1
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz reprodukčné bunky, embryá
https://www.iscare.sk/clinic/bratislava/
Áno
20. 06. 2019
SK008546
ISCARE, a. s. Tkanivové zariadenie 2
Kollárova 2, 036 59 Martin
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz reprodukčné bunky, embryá
https://www.iscare.sk/clinic/martin/
Áno
20. 06. 2019
SK000478
GYNCARE, s. r. o. Tkanivové zariadenie 1
Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov
http://gyncare.sk/
Áno
17. 06. 2020
SK011283
GYNCARE, s. r. o. Tkanivové zariadenie 2
Novozámocká 67, 949 05 Nitra
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov
http://gyncare.sk/
Áno
17. 06. 2020
SK000479
Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, s. r. o.
Masarykova 17, 040 01 Košice
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, dovoz z členského štátu folikulárna tekutina, embryá, spermie, oocyty
https://spln.eu/
Áno
30. 05. 2019
SK000658
Sanatórum Helios SK, s.r.o.
Daniela Michaelliho 2, 036 01 Martin
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz a dovoz z členského štátu EÚ reprodukčné bunky - spermie, oocyty, embryá
http://sanatoriumhelioskosice.sk/
Áno
06. 09. 2017
SK008903
Sanatórium Helios Košice, s. r. o.
Krivá 23, 040 01 Košice - Juh
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia reprodukčné bunky, embryá
http://sanatoriumhelioskosice.sk/
Áno
06. 09. 2017
SK008540
Tkanivové zariadenie I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny
UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia spermie, vajíčka, embryá, testikulárne a ovariálne tkanivá
http://www.unb.sk/i-gynekologicko-porodnicka-klinika-lf-uk-a-unb-s-centrom-reprodukcnej-mediciny/
Áno
17. 12. 2018
SK008544
ReproMedica, s. r. o.
Búdkova 26, 811 04 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, dovoz z tretieho štátu, vývoz spermie, oocyty, embryá, ovariálne a testikulárne tkanivo
http://www.repromedica.sk/
Áno
15. 02. 2019
SK008548
CRM-BB, s. r. o.
Rudlovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia reprodukčné bunky, embryá
http://crmbb.sk/
Áno
30. 04. 2019
SK000121
Tkanivové zariadenie Klinika Hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene, kmeňové krvotvorné bunky z periférnej krvi
http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/
Áno
17. 12. 2018
SK000122
Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava a Kremnička 2, 975 05 Banská Bystrica
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, vývoz kmeňové krvotvorné bunky, kmeňové mezenchymálne bunky, autológna a alogénna pupočníková a placentárna krv, autológne a alogénne tkanivo pupočnej šnúry, autológne a alogénne tkanivo placenty, kmeňové krvotvorné bunky z periférnej krvi, kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene
http://eurocord.sk/
Áno
18. 06. 2018
SK008547
Tkanivové zariadenie Univerzitná nemocnica Martin
UN Martin Kollárova 2, 036 59 Martin
Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kmeňové krvotvorné bunky
https://www.unm.sk/klinika- hematologie-transfuziologie
Áno
22. 08. 2017