NTO

+421 2 593 70 430 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

TKANIVOVÉ ZARIADENIA

Kód tkanivového zariadenia Názov tkanivového zariadenia Miesto prevádzkovania Rozsah činností Internetová adresa Platné povolenie Dátum vystavenia povolenia
SK000120 Centrálna tkanivová banka pri KPaRCH LF UK a UNB UN Bratislava, Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz osteoartikulárne -kosti, chondrocyty, osteoblasty; spojivové - šľachy, fibroblasty; kardiovaskulárne - cievy, chlopne; kožné tkanivá - koža, keratinocyty, acelulárna aloderma; plodové obaly - amnion bunky - limbálne kmeňové bunky, kmeňové bunky z lipoaspirátu http://www.unb.sk/klinika-popalenin-a-rekonstrukcnej-chirurgie-lf-uk-a-unb/ Áno 17.12.2018
SK000481 Tkanivové zariadenie, UN LP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia darcovské očné rohovky, skléry, kostné tkanivá, spojivové tkanivá, chondrocyty, osteoblasty, plodový obal, autológne kmeňové krvotvorné bunky, autológne somatické bunky - mezenchýmové stromálne bunky z kostnej drene, placentárna krv, autológne krvné sérum na použitie v očnom lekárstve, autológna plazma bohatá na trombocyty http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0 Áno 24.7.2018
SK000480 Tkanivové zariadenia, Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia koža - kožné tkanivo; plodový obal - amnion; kožné bunky - keratinocyty; bunky chrupavky - chondrocyty, šľachové tkanivo; bunky kosti - osteoblasty; mezenchymálne kmeňové bunky https://www.nemocnicasaca.sk/pracoviska/nelozkova-cast/tkanivova-banka.html Áno 14.8.2017
SK000126 Tkanivové zariadenie, Očná klinika SZU a UNB rohovková banka UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia očné tkanivá, očné bunky http://www.unb.sk/ocna-klinika-szu-a-unb/ Áno 17.12.2018
SK000047 Tkanivové zariadenie FNsP F.D. Roosevelta FNsP F.D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica Odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kryokonzervovaná amniová membrána, očná rohovka, autológne kostné transplantáty, autológne chrupkové transplantáty, autológne voľné šlachové transplantáty, voľné kožné transplantáty, periférne kmeňové bunky, dermoepidermálne štepy, krv z pupočníkovej šnúry, tkanivo z pupočnej šnúry, kostný štep pri TEP bedrového kĺbu, voľné šlachové transplantáty http://www.fnspfdr.sk/ Áno 6.8.2018
SK000046 https://www.fnspfdr.sk/index.php/hematologicke-oddelenie Áno
SK001039 IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia muskuloskeletárne tkanivá a bunky ľudského pôvodu; kardiovaskulárne tkanivá a bunky - cievy, srdcové chlopne, perikard; kožné tkanivá a bunky - koža, derma, keratinocyty, fibroblasty; plodové obaly - amnion, chorion http://www.imuna.sk/ Áno 27.9.2017
SK008543 VESELY Očná Klinika, s.r.o. Hroncová ulica č. 1 040 01 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz amniové membrány, sklerálne štepy, očné rohovky www.veselyok.com Áno 16.1.2020
SK008549 Med goodwill, s.r.o. Šenkvická 14/F, 902 01 Pezinok Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz autológne bunky, kostné tkanivo, spojivá, väzivá, chrupky http://www.medgw.sk/kontakt.html Áno 3.7.2017
SK011002 ROBIN LOOK, spol. s r.o Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu očné rohovky a ich štepy cmo.sk Áno 22.1.2019
SK008550 Celltherapy, SE Magurská 1/B a 3/C 831 01 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva http://www.celltherapy.sk/o-nas/ Áno 27.2.2019
SK000127 Tkanivové zariadenie 1 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Kolárska 12, 811 06 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek mezenchýmové kmeňové bunky z tuku, kostnej drene a zubných tkanív www.ousa.sk Áno 11.9.2018
SK010480 Tkanivové zariadenie 2 Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia tkanív alebo buniek na vedecko - výskumné účely nádorové tkanivá z rôznych orgánových lokácií www.ousa.sk Áno 11.9.2018
SK010922 Neuroimunologický inštitút, n.o Neuroimunology institute, n.p.o Karloveská 2929/63, 842 29 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia na vedecko - výskumné účely mozgové tkanivo Áno 19.12.2018
SK008520 Slovenské Centrum Tkanív a Buniek, s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz kĺbová chrupavka so subchondrálnou vrstvou, kostné tkanivá (hlavice stehennej kosti) od živého darcu, kostná dreň http://www.sctb.sk/ Áno 10.3.2020
SK012115 Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz krvotvorné a mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka Áno 10.3.2020
SK008542 Blue Horizon International, a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia bunky stromálnej vaskulárnej frakcie z tukového tkaniva (autológne použitie), mezenchymálne kmeňové bunky z tukového tkaniva (autológne použitie) mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkového tkaniva (alogénne použitie) mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi (alogénne použitie) Áno 27.9.2017
SK000123 FERTICENT, s.r.o. Sv. Vincenta 4, 821 03 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia, dovoz z členského štátu spermie, vajíčka, embryá http://www.ferticent.com/ Áno 5.9.2019
SK000124 GYN-FIV, a.s. Trnavská cesta 106, 821 01 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo http://www.gyn-fiv.sk/bratislava-3/ Áno 4.3.2020
SK008551 GYN-FIV Žilina s.r.o. Predmestská ulica č. 8600 010 01 Žilina Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz oocyty, spermie, embryá, testikulárne tkanivo http://www.gyn-fiv.sk/zilina/ Áno 31.5.2019
SK000125 ISCARE, a.s. Tkanivové zariadenie 1 Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz reprodukčné bunky, embryá https://www.iscare.sk/clinic/bratislava/ Áno 20.6.2019
SK008546 ISCARE, a.s. Tkanivové zariadenie 2 Kollárova 2, 036 59 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz reprodukčné bunky, embryá https://www.iscare.sk/clinic/martin/ Áno 20.6.2019
SK000478 GYNCARE, s.r.o. Tkanivové zariadenie 1 Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov http://gyncare.sk/ Áno 17.6.2020
SK011283 GYNCARE, s.r.o. Tkanivové zariadenie 2 Novozámocká 67, 949 05 Nitra Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členského štátu, vývoz oocyty, spermie, embryá, tkanivá semenníkov http://gyncare.sk/ Áno 17.6.2020
SK000479 Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN, s.r.o. Masarykova 17, 040 01 Košice Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz, dovoz z členského štátu folikulárna tekutina, embryá, spermie, oocyty https://spln.eu/ Áno 30.5.2019
SK000658 Sanatórum Helios SK, s.r.o. Daniela Michaelliho 2, 036 01 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz a dovoz z členského štátu EÚ reprodukčné bunky - spermie, oocyty,embryá http://sanatoriumhelioskosice.sk/ Áno 6.9.2017
SK008903 Sanatórium Helios Košice s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice - Juh Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia reprodukčné bunky, embryá http://sanatoriumhelioskosice.sk/ Áno 1.8.2017
SK008540 Tkanivové zariadenie I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia spermie, vajíčka, embryá, testikulárne a ovariálne tkanivá http://www.unb.sk/i-gynekologicko-porodnicka-klinika-lf-uk-a-unb-s-centrom-reprodukcnej-mediciny/ Áno 17.12.2018
SK008544 ReproMedica, s.r.o. Búdkova 26, 811 04 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, dovoz z tretieho štátu, vývoz spermie, oocyty, embryá, ovariálne a testikulárne tkanivo http://www.repromedica.sk/ Áno 15.2.2019
SK008548 CRM-BB, s.r.o. Rudlovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia reprodukčné bunky, embryá http://crmbb.sk/ Áno 30.4.2019
SK000121 Tkanivové zariadenie Klinika Hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB UN Bratislava Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, vývoz kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene, kmeňové krvotvorné bunky z periférnej krvi http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/ Áno 17.12.2018
SK000122 Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava Kremnička 2, 975 05 Banská Bystrica Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia, dovoz z členských štátov, vývoz kmeňové krvotvorné bunky, kmeňové mezenchymálne bunky, autológna a alogénna pupočníková a placentárna krv, autológne a alogénne tkanivo pupočnej šnúry, autológne a alogénne tkanivo placenty, kmeňové krvotvorné bunky z periférnej krvi, kmeňové krvotvorné bunky z kostnej drene http://eurocord.sk/ Áno 18.6.2018
SK008547 Tkanivové zariadenie Univerzitná nemocnica Martin UN Martin Kollárova 2, 036 59 Martin Odber, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, distribúcia kmeňové krvotvorné bunky https://www.unm.sk/klinika- hematologie-transfuziologie Áno 22.8.2017