NTO

+421 2 593 70 430 / + 421 903 706 648

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

hospodárenie

FAKTÚRY

Faktúry doručené alebo zaplatené od 01. 01. 2022

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO
2021262 Zdravotné výkony 700,00 3-2017 4.1.2022 NsP Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda 44455356
2021263 Zdravotné výkony 700,00 17-2016 4.1.2022 Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25,Liptovský Mikuláš 17336163
2021264 Zdravotné výkony 1 300,00 23-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021265 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021266 Zdravotné výkony 700,00 7-2019 4.1.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2021267 Zdravotné výkony 700,00 2-2017 10.1.2022 Svet zdravia, a.s.,Digital Park II Einsteinova 25, Bratislava 35960884
2021268 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 11.1.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021269 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021270 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021271 Zdravotné výkony 700,00 15-2017 11.1.2022 MsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, Bojnice 17335795
2021272 Zdravotné výkony 700,00 4-2016 11.1.2022 FNsP Žilina V.Spanyola 43, Žilina 17335825
2021273 Pranie a žehlenie prádla 196,64 10-2018 11.1.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021274 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 11.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021275 Diagnostika 474,32 089-2021 13.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2021276 Zdravotné výkony 700,00 5-2019 17.1.2022 CINRE, s.r.o. Tematínska 5/A, Bratislava 17336007
2021277 Zdravotné výkony 700,00 35-2016 17.1.2022 FN Trenčín Legionárska 28,Trenčín 00610470
2021278 Zdravotné výkony 700,00 7-2016 17.1.2022 Nemocnica A.Wintera Winterova 66, Piešťany 36084221
2021279 Zdravotné výkony 1 400,00 6-2016 17.1.2022 NÚDCH Limbová 1, Bratislava 00607231
2021280 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 18.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021281 Vata, gáza, podložky 352,13 043-2021 19.1.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561
2022001 Diagnostika 196,03 001-2022 12.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022002 Diagnostika 816,58 001-2022 13.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022003 Respirátor FFP2 536,50 13.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022004 Stavebné úpravy 3 000,00 092-2021 18.1.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022005 Ultrasonal 17,06 18.1.2022 GDU, s.r.o. Hemerkova 34, Košice 47531924
2022006 Seminár 94,80 18.1.2022 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311
2022007 Mzdy a personalistika 79,00 19.1.2022 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 50288334
2022008 Diagnostika 1 783,20 007-2022 19.1.2022 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, Trnava 35869429
2022009 Diagnostika 603,16 009-2022 20.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022010 Kancelársky materiál 1 303,16 002-2022 20.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022011 Drodistický tovar 792,49 003-2022 20.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022012 Kyseliny 61,50 083-2021 21.1.2022 REACHEM, s.r.o. Furdekova 19, Bratislava 46124829
2022013 Zdravotné výkony 700,00 43-2016 21.1.2022 NsP Sv.Jakuba, n.o. Sv.Jakuba 21, Bardejov 36167908
2022014 Zdravotné výkony 1 300,00 34-2016 24.1.2022 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2022015 Diagnostika 822,00 076-2021 24.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022016 Diagnostika 7,20 004-2022 24.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022017 Služby 158,00 24.1.2022 Leids Universitair Leiden, Holandsko 27366422
2022018 Montaž okien a dverí 3 408,30 25.1.2022 UNIONSTAV, s.r.o. Baka č. 500,930 04 36811912
2022019 Prístroje 83 520,00 Z202124372_Z 25.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022020 Drogistický tovar 69,31 003-2022 27.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022021 Drogistický tovar 602,52 003-2022 27.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, Lučenec 32627211
2022022 Pipeta 831,36 084-2021 28.1.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Mlynská dolina CH-303, Bratislava 44701420
2022023 Zdravotné výkony 1 300,00 36-2016 31.1.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022024 Tlačiareň Canon i-SENSYS 388,90 31.1.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022025 Prenájom priestorov 415,54 3-2019 1.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022026 PC 1 959,00 012-2022 2.2.2022 Euroline computer,
2022027 Diagnostika 157,91 005-2022 2.2.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022028 Pranie a žehlenie prádla 163,74 10-2018 8.2.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022029 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 8.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022030 Skrinka 146,16 080-2021 8.2.2022 ŠKOLEX, s.r.o. Horárska 12, Bratislava 31396763
2022031 Original valec Xerox 60,90 018-2022 8.2.2022 PREGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 36594466
2022032 Montáž a doprava 135,00 014-2022 10.2.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022033 Kuchyňa, umývadlo 930,00 014-2022 10.2.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022034 Právne služby 300,00 18-2017 10.2.2022 HKP Legal, s.r.o. Križkova 9, Bratislava 36727334
2022035 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 14.2.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022036 Poplatok 1 000,00 14.2.2022 FOEDUS European organ,z.s. Ruská 85, Praha 09554700
2022037 Mikrovlnka 176,29 16-2022 14.2.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022038 Prenájom priestorov 9-2021 415,54 3-2019 14.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022039 Stravovacie poukážky 3 036,00 428072-2013 14.2.2022 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2022040 Terasakiho platne 1 588,80 010-2022 24.2.2022 KOH-I-NOOR HARDMUTH,a.s. Diaľničná cesta 21,Senec 35789433
2022041 Diagnostika 204,60 020-2022 24.2.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022042 Prenájom priestorov 2-2022 415,54 3-2019 24.2.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022043 Diagnostika 222,00 006-2022 24.2.2022 GENYuse, s.r.o. Veľkomoravská 12, Malacky 45689784
2022044 Diagnostika 2 798,97 019-2022 24.2.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022045 Stavebné úpravy 1 500,00 092-2021 24.2.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022046 nto.sk 46,45 25.2.2022 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava 36421928
2022047 Licencie 504,00 1.3.2022 ESET, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 31333532
2022048 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 2.3.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022049 Diagnostika 11 051,04 Z202018322-Z 064-2021 3.3.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022050 Montaž okien a dverí 3 408,30 3.3.2022 UNIONSTAV, s.r.o. Baka č. 500,930 04 36811912
2022051 KUZ vo VS 89,00 4.3.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022052 Digestor 56,40 15-2022 8.3.2022 Internet Mall Slovakia,s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava 35950226
2022053 Pranie a žehlenie prádla 175,40 10-2018 10.3.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022054 Montáž a doprava 315,00 014-2022 14.3.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022055 Kuchyňa, umývadlo 2 172,00 014-2022 14.3.2022 SCONTO Nábytok Nová 10, Trnava 44731159
2022056 Služby 33,18 14.3.2022 Leids Universitair Leiden, Holandsko 27366422
2022057 Prenájom priestorov 3-2022 415,54 3-2019 14.3.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022058 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 14.3.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022059 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 14.3.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022060 Zdravotné výkony 650,00 23-2016 14.3.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022061 Zdravotné výkony 2 800,00 10-2016 15.3.2022 FN Trnava A.Žarnova 11, Trnava 00610381
2022062 Suchý ľad 36,80 023-2022 15.3.2022 Messer Tatragas, s.r.o. Chalúpkova 9 , Bratislava 00685852
2022063 Skúmavky 60,55 022-2022 15.3.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji 31355399
2022064 Diagnostika 385,20 008-2022 16.3.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022065 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 16.3.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022066 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 16.3.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022067 Diagnostika 1 440,00 021-2022 18.3.2022 Scintila, s.r.o. Úvoz 173, Jihlava 25557858
2022068 Lepenie PVC 416,55 011-2022 18.3.2022 Jaroslav Valentín, Hlavná 117 Jablonec 37605861
2022069 Diagnostika 671,94 029-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022070 Diagnostika 309,27 028-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022071 Diagnostika 988,80 027-2022 21.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022072 Vata, gáza, podložky 446,09 030-2022 21.3.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561
2022073 Diagnostika 4 456,12 031-2022 22.3.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022074 Diagnostika 484,80 025-2022 22.3.2022 AFT Bratislava, s.r.o. Morušová 17, Bratislava 35836679
2022075 Diagnostika 145,00 024-2022 23.3.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798
2022076 Diagnostika 1 483,20 032-2022 23.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022077 Chladnička Bosch 593,80 033-2022 23.3.2022 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2022078 Stoličky 645,00 034-2022 24.3.2022 ADANICCI s.r.o. Račianská 87, Bratislava 48036731
2022079 Stôl 170,00 035-2022 25.2.2022 OKAY Slovensko, s.r.o. Račianská 87, Bratislava 35825979
2022080 Micropipeta 7,20 017-2022 29.3.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2022081 Diagnostika 202,26 029-2022 29.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022082 Skartovač 473,90 29.3.2022 Offia, s.r.o. K Hájence 653, Sézimovo Ústí 02938359
2022083 Stolička 64,90 30.3.2022 Gardin, s.r.o. Hradská 7, Bratislava 43989811
2022084 Stavebné úpravy 685,61 092-2021 1.4.2022 Martin Kobal Helcmanovce 47, 05563 53200632
2022085 Preklad webovej stránky do anglického jazyka 500,00 1.4.2022 Mgr.Jaroslav Cucák Saleziánov 8, Michalovce 40011739
2022086 Vešiak, stierka 80,80 037-2022 1.4.2022 Blomus, s.r.o. Křížkova 209/51,Praha 26012804
2022087 Tabula 87,40 5.4.2022 KANTAX, s.r.o. Maurerova 786/1, Krompachy 50909347
2022088 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 5.4.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022089 Pranie a žehlenie prádla 227,72 10-2018 8.4.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022090 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 12.4.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022091 Diagnostika 128,10 028-2022 13.4.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022092 Diagnostika 988,80 032-2022 13.4.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022093 Diagnostika 597,48 026-2022 13.4.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíkova 30,Bratislava 31356656
2022094 Diagnostika 877,08 036-2022 26.4.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022095 Prenájom priestorov 4-2022 415,54 3-2019 26.4.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022096 Diagnostika 298,74 026-2022 27.4.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíkova 30,Bratislava 31356656
2022097 Zdravotné výkony 650,00 36-2016 27.4.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022098 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 27.4.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022099 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 27.4.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022100 Diagnostika 1 238,18 041-2022 27.4.2022 Life Technologies, s.r.o. Laurinská 18,Bratislava 45341931
2022101 MiniSeq Service 5 464,14 2.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022102 Diagnostika 3 327,83 040-2022 2.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022103 Zdravotné výkony 700,00 12-2016 3.5.2022 Detská FNsP Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica 37957937
2022104 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 3.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022105 Zdravotné výkony 650,00 23-2016 3.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022106 Diagnostika 1 313,70 039-2022 4.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022107 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 9.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022108 Zdravotné výkony 1 300,00 23-2016 9.5.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022109 Pranie a žehlenie prádla 157,36 10-2018 9.5.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022110 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 9.5.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022111 Diagnostika 877,08 038-2022 9.5.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2022112 Zdravotné výkony 2 600,00 34-2016 11.5.2022 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2022113 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 11.5.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022114 Stravovacie poukážky 3 036,00 428072-2013 11.5.2022 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2022115 Zdravotné výkony 2 800,00 10-2016 11.5.2022 FN Trnava A.Žarnova 11, Trnava 00610381
2022116 Diagnostika 48,97 043-2022 16.5.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798
2022117 Zdravotné výkony 700,00 30-2016 16.5.2022 FN Nitra Špitalská 6, Nitra 17336007
2022118 Diagnostika 338,80 039-2022 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022119 Diagnostika 253,79 040-2022 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022120 Diagnostika 2 798,97 042-2022 16.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022121 Prenájom priestorov 5-2022 415,54 3-2019 16.5.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022122 Zdravotné výkony 1 350,00 36-2016, 37-2016 17.5.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022123 Diagnostika 11 051,04 Z202018322-Z 042-2022 17.5.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2022124 Diagnostika 4 202,33 044-2022 17.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022125 Diagnostika 1 845,49 045-2022 17.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022126 Zdravotné výkony 700,00 17-2016 23.5.2022 Liptovská NsP MUDr.Stodolu Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš 17336163
2022127 Diagnostika 1 591,70 045-2022 30.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022128 Diagnostika 534,98 048-2022 31.5.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2022129 Dualfilter 897,60 047-2022 1.6.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Mlynská dolina CH-303, Bratislava 44701420
2022130 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 2.6.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022131 Suchý ľad 36,80 046-2022 7.6.2022 Messer Tatragas, s.r.o. Chalúpkova 9 , Bratislava 00685852
2022132 Pranie a žehlenie prádla 174,80 10-2018 13.6.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2022133 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 13.6.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2022134 Náklady, výnosy, rezervy, časové roz. 89,00 14.6.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022135 Polročné stretnutie mzdárov 79,00 14.6.2022 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2022136 Prenájom priestorov 6-2022 415,54 3-2019 14.6.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2022137 Zdravotné výkony 1 400,00 24-2016 21.6.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022138 Zdravotné výkony 1 950,00 23-2016 21.6.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2022139 Zdravotné výkony 700,00 2-2016 21.6.2022 Hornooravská NsP Trstená Mieru 549/16,Trstená 00634891
2022140 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022141 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022142 Zdravotné výkony 1 300,00 25-2016 21.6.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2022143 Diagnostika 462,58 054-2022 21.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022144 Diagnostika 115,06 053-2022 21.6.2022 INTRAVENA, s.r.o. Levočská 9, Prešov 31717802
2022145 Zdravotné výkony 700,00 7-2019 27.6.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2022146 Skúmavky 60,55 022-2022 27.6.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji 31355399
2022147 Koncesionárske poplatky 111,48 28.6.2022 RTVS Mlynská dolina, Bratislava 47232480
2022148 Diagnostika 462,58 058-2022 29.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2022149 Diagnostika 4 202,33 050-2022 29.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022150 Diagnostika 3 581,62 051-2022 29.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2022151 Zdravotné výkony 650,00 36-2016 29.6.2022 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2022152 Upgrade PROMIS 66,00 Zm2014.021 30.6.2022 Prosoft, s.r.o. Letná 27, Košice 31666540

OBJEDNÁVKY

Objednávky tovarov a služieb od 01. 01. 2022

Evidenčné číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ FO, ktorá objednávku podpísala
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO Meno a priezvisko FO Funkcia FO
001-2022 Diagnostiká 1 012,62 10.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
002-2022 Kancelárske potreby 1 372,69 10.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80,Lučenec 32627211 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
003-2022 Drogistický tovar 1 679,72 10.1.2022 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80,Lučenec 32627211 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
004-2022 Calcium Magnezium 7,20 12.1.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
005-2022 Komplement 144,00 18.1.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
006-2022 Komplement 222,00 18.1.2022 GENYuse, s.r.o. Velkomoravská 12, Malacky 45689784 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
007-2022 Špičky 1 776,00 18.1.2022 Eurolab Lambda T.Milkina, Trnava 35869429 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
008-2022 Diagnostiká 385,20 18.1.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
009-2022 Diagnostiká 766,16 18.1.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
010-2022 Skúmavky 1 588,80 19.1.2022 KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. Dialničná cesta 21, Senec 35789433 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
011-2022 Podlaha 346,55 20.1.2022 Jaroslav Valentín Hlavná 117, Jablonec 37605861 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
012-2022 PC, monitor 1 959,00 26.1.2022 Euroline Computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
013-2022 Tlačiareň 388,90 31.1.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
014-2022 Kuchynská linka,drez,varná doska 3 552,00 8.2.2022 SCONTO, Nábytok Nová 10, Trnava 44731159 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
015-2022 Digestor 56,40 8.3.2022 Internet Mall Slovensko Prievozská 32, Bratislava 35950226 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
016-2022 Mikrovlnná truba 176,29 15.2.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
017-2022 Pipeta 255,60 7.2.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
018-2022 Toner 60,90 7.2.2022 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. Severná 16, Michalovce 36594466 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
019-2022 Diagnostiká 13 850,01 7.2.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
020-2022 Diagnostiká 204,60 7.2.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
021-2022 Diagnostiká 1 190,00 11.2.2022 Scintila, s.r.o. Úvoz 173/18, Jihlava, ČR 25557858 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
022-2022 Diagnostiká 66,60 24.2.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34,Ivánka pri Dunaji 31344399 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
023-2022 Suchý ľad 23,30 28.2.2022 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
024-2022 Diagnostiká 145,00 10.3.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
025-2022 Diagnostiká 484,80 17.3.2022 AFT, s.r.o. Bočná 1, Bratislava 35836679 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
026-2022 Diagnostiká 896,22 17.3.2022 JK Trading, s.r.o. Mečíková 30, Bratislava 31356656 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
027-2022 Diagnostiká 988,80 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
028-2022 Diagnostiká 437,37 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
029-2022 Diagnostiká 874,19 17.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
030-2022 Diagnostiká 446,09 17.3.2022 Vidra a spol,s.r.o Štrková 8, Žilina 31589561 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
031-2022 Diagnostiká 4 456,12 22.3.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
032-2022 Diagnostiká 2 472,00 22.3.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
033-2022 Chladnička 593,80 23.3.2022 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
034-2022 Stoličky 645,00 24.3.2022 ADAMICCI, s.r.o. Račianská 87,Bratislava 48036731 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
035-2022 Stôl 170,00 25.3.2022 OKAY Slovakia, s.r.o. Račianská 87,Bratislava 35825979 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
036-2022 Diagnostiká 877,10 25.3.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
037-2022 Vešiak, stierka 80,80 1.4.2022 Blomus, s.r.o. Křížkova 209/51, Praha 26012804 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
038-2022 Diagnostiká 117,70 5.4.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
039-2022 Diagnostiká 1 502,27 22.4.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
040-2022 Diagnostiká 3 581,62 22.4.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
041-2022 Diagnostiká 1 238,18 25.4.2022 Live Technologies, s.r.o Laurinská 18, Bratislava 45341931 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
042-2022 Diagnostiká 13 850,01 26.4.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
043-2022 Diagnostiká 48,97 5.5.2022 Amplia, s.r.o. Studenohorská 12, Bratislava 52231798 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
044-2022 Diagnostiká 4 202,33 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
045-2022 Diagnostiká 3 438,79 16.5.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
046-2022 Suchý ľad 23,30 16.5.2022 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
047-2022 Diagnostiká 897,60 30.5.2022 Eppendorf Czech a Slovakia, s.r.o. Voděradská 16. Řičany, CZ 27939031 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
048-2022 Diagnostiká 535,00 30.5.2022 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
049-2022 Diagnostiká 336,00 31.5.2022 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
050-2022 Diagnostiká 4 202,33 13.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
051-2022 Diagnostiká 3 581,62 13.6.2022 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
052-2022 Diagnostiká 377,60 13.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
053-2022 Diagnostiká 115,06 13.6.2022 INTRAVENA, s.r.o. Technická 7,Bratislava 31717802 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
054-2022 Diagnostiká 462,58 13.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
055-2022 Oprava cyclera 1 500,00 13.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
056-2022 Diagnostiká 34,86 21.6.2022 PULImedical, s.r.o. Nádražná 34,Ivánka pri Dunaji 31344399 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
057-2022 Diagnostiká 602,80 23.6.2022 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
058-2022 Diagnostiká 768,16 23.6.2022 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
059-2022 Diagnostiká 658,00 27.6.2022 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržišti 152, Nymburk 03631699 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
060-2022 Diagnostiká 13 850,01 28.6.2022 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
061-2022 Diagnostiká 1 974,00 28.6.2022 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržišti 152, Nymburk 03631699 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
062-2022 Diagnostiká 1 938,20 29.6.2022 DYNEX, s.r.o. Nové Kalište 17, Bandská Bystrica 36030848 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
063-2022 Diagnostiká 1 072,48 29.6.2022 LABO-SK,s.r.o. Slávičie údolie 102/A,Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ