NTO

hospodárenie

FAKTÚRY

Faktúry doručené alebo zaplatené od 01. 01. 2022

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO
2021262 Zdravotné výkony 700,00 3-2017 4.1.2022 NsP Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda 44455356
2021263 Zdravotné výkony 700,00 17-2016 4.1.2022 Liptovská NsP MUDr.Ivana Stodolu Palúčanská 25,Liptovský Mikuláš 17336163
2021264 Zdravotné výkony 1 300,00 23-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021265 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 4.1.2022 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021266 Zdravotné výkony 700,00 7-2019 4.1.2022 NsP Brezno n.o. Banisko 273/1, Brezno 31908969
2021267 Zdravotné výkony 700,00 2-2017 10.1.2022 Svet zdravia, a.s.,Digital Park II Einsteinova 25, Bratislava 35960884
2021268 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 11.1.2022 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021269 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021270 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 11.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021271 Zdravotné výkony 700,00 15-2017 11.1.2022 MsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, Bojnice 17335795
2021272 Zdravotné výkony 700,00 4-2016 11.1.2022 FNsP Žilina V.Spanyola 43, Žilina 17335825
2021273 Pranie a žehlenie prádla 196,64 10-2018 11.1.2022 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021274 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 11.1.2022 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021275 Diagnostika 474,32 089-2021 13.1.2022 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2021276 Zdravotné výkony 700,00 5-2019 17.1.2022 CINRE, s.r.o. Tematínska 5/A, Bratislava 17336007
2021277 Zdravotné výkony 700,00 35-2016 17.1.2022 FN Trenčín Legionárska 28,Trenčín 00610470
2021278 Zdravotné výkony 700,00 7-2016 17.1.2022 Nemocnica A.Wintera Winterova 66, Piešťany 36084221
2021279 Zdravotné výkony 1 400,00 6-2016 17.1.2022 NÚDCH Limbová 1, Bratislava 00607231
2021280 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 18.1.2022 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021281 Vata, gáza, podložky 352,13 043-2021 19.1.2022 VIDRA a spol. s r.o. Štrková 8, Žilina 31589561

OBJEDNÁVKY

Objednávky tovarov a služieb od 01. 01. 2022

Evidenčné číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ FO, ktorá objednávku podpísala
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO Meno a priezvisko FO Funkcia FO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---