NTO

+421 2 22131 420 / + 421 903 706 608

kontakt.nto@nto.sk

Limbová 14, 833 03 Bratislava, SR

Pondelok - Piatok / 8.00 - 15.00

Search
Close this search box.

hospodárenie

FAKTÚRY

Faktúry doručené alebo zaplatené od 01. 01. 2023

Číslo faktúry
Popis plnenia
Celková hodnota (€)
Číslo zmluvy
Číslo objednávky
Doručenie faktúry
Názov dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO dodávateľa
2023001
Diagnostika
1 396,44
102-2022
10. 01. 2023
Life Technologies, s. r. o.
Laurinská 18, Bratislava
45341931
2023002
Diagnostika
13 486,29
Z_202215176_Z
10. 01. 2023
Life Technologies, s. r. o.
Laurinská 18, Bratislava
45341931
2023003
Servis prístroja
4 234,08
079-2022
11. 01. 2023
Life Technologies, s.r.o.
Laurinská 18, Bratislava
45341931
2023004
Telekomunikačné služby
132,40
A7620396
11. 01. 2023
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270
2023005
Diagnostika
253,79
111-2022
11. 01. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023006
Pranie a žehlenie
167,50
10-2018
13. 01. 2023
Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4, Bratislava
34442961
2023007
Zdravotné výkony
700,00
26-2016
13. 01. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023008
Zdravotné výkony
1 300,00
25-2016
13. 01. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023009
Zdravotné výkony
700,00
17-2016
18. 01. 2023
Liptovská NsP MUDr. Stodolu
Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš
17336163
2023010
Mzdy a personalistika
84,00
20. 01. 2023
EDOS-PEM, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229
2023011
Školenie
118,80
23. 01. 2023
Asseco Solution, a. s.
Galvaniho 19, Bratislava
00602311
2023012
Diagnostika
3 600,00
Z20229344_Z
109-2022
24. 01. 2023
GeneTica, s .r. o.
B. Němcovej 8, Bratislava
35874791
2023013
Prenájom priestorov 1/2023
415,54
3-2019
24. 01. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023014
Tonery
727,45
25. 01. 2023
interNETmania SK, s .r. o.
Nám. Osloboditeľov 6, Liptovský Mikuláš
50462164
2023015
Tonery
610,71
25. 01. 2023
COMERT, s. r. o
Daxnerovo nám. 2, Bratislava
17318793
2023016
Tonery
149,20
25. 01. 2023
Soft-Tech, s. r. o.
Hrnčiarska 41, Stropkov
45917272
2023017
Valec
40,00
26. 01. 2023
Gigaprint, s. r. o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294
2023018
Diagnostika
3 327,83
002-2023
31. 01. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023019
Diagnostika
4 202,33
003-2023
31. 01. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023020
Diagnostika
2 556,00
112-2022
01. 02. 2023
Bohemia Genetics, s .r. o.
Na Tržišti 152, Nymburk
03631699
2023021
Konsolidovaná účtovná závierka
89,00
03. 02. 2023
EDOS-SMART, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
50288334
2023022
Zdravotné výkony
2 100,00
2-2023
06. 02. 2023
Nemocnica Topoľčany
Pavlovova 17, Topoľčany
46458581
2023023
Prevádzkové náklady
1 779,12
3-2019
08. 02. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023024
Stravovacie poukážky
3 339,60
428072-2013
09. 02. 2023
Edenred Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 8, Bratislava
31328695
2023025
Pranie a žehlenie
142,68
10-2018
09. 02. 2023
Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4, Bratislava
34442961
2023026
Diagnostika
215,40
003-2023
09. 02. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35848189
2023027
Právne služby
300,00
18-2017
10. 02. 2023
HKP Legal, s. r. o.
Križkova 9, Bratislava
36727334
2023028
Postupy účtovania
89,00
13. 02. 2023
EDOS-PEM, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229
2023029
Telekomunikačné služby
132,73
A7620396
13. 02. 2023
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270
2023030
Diagnostika
3 600,00
Z20229344_Z
110-2022
13. 02. 2023
GeneTica, s. r. o.
B. Němcovej 8, Bratislava
35874791
2023031
Diagnostika
644,95
074-2021
14. 02. 2023
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
31359825
2023032
Diagnostika
644,95
049-2021
14. 02. 2023
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
31359825
2023033
Prenájom priestorov 1/2023
415,54
3-2019
20. 02. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023034
nto.sk
46,45
20. 02. 2023
WebSupport, s. r. o.
Karadžičova 12, Bratislava
36421928
2023035
Skúmavky
43,25
006-2023
20. 02. 2023
PULImedical, s. r. o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji
31355399
2023036
Skúmavky
38,68
007-2023
20. 02. 2023
PULImedical, s. r. o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji
31355399
2023037
Diagnostika
2 355,10
100-2022
23. 02. 2023
GENYuse, s. r. o.
Veľkomoravská 12, Malacky
45689784
2023038
Pipeta
1 713,00
101-2022
23. 02. 2023
GENYuse, s. r. o.
Veľkomoravská 12, Malacky
45689784
2023039
Mzdy a personalistika
84,00
24. 02. 2023
EDOS-PEM, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229
2023040
Zber fin. výkazov do CKS
89,00
24. 02. 2023
EDOS-PEM, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229
2023041
Skúmavky
30,28
007-2023
28. 02. 2023
PULImedical, s. r. o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dumaji
31355399
2023042
Diagnostika
1 138,82
005-2023
01. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023043
Diagnostika
1 592,47
013-2023
02. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023044
Diagnostika
132,00
010-2023
07. 03. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35848189
2023045
Diagnostika
2 360,38
Z202215176_Z
08. 03. 2023
Life Technologies, s .r. o.
Laurinská 18, Bratislava
45341931
2023046
Sklo
400,03
012-2023
10. 03. 2023
Mikrochem Trade, s. r. o.
Za dráhou 33, Pezinok
35948655
2023047
Telekomunikačné služby
132,33
A7620396
10. 03. 2023
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270
2023048
Zdravotné výkony
700,00
8-2017
13. 03. 2023
NsP Trebišov
SNP 1079/6, Trebišov
36597376
2023049
Diagnostika
1 331,00
004-2023
13. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
03631699
2023050
Pranie a žehlenie
132,22
10-2018
13. 03. 2023
Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4, Bratislava
34442961
2023051
Diagnostika
973,50
011-2023
14. 03. 2023
EXBIO SK, s. r. o.
Nám. Slobody 28, Bratislava
44330553
2023052
Zdravotné výkony
700,00
35-2016
15. 03. 2023
FN Trenčín
Legionárska 28, Trenčín
00610470
2023053
Zdravotné výkony
1 300,00
37-2016
15. 03. 2023
FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
2023054
Zdravotné výkony
700,00
6-2016
15. 03. 2023
NÚDCH
Limbová 1, Bratislava
00607231
2023055
Diagnostika
566,66
017-2023
17. 03. 2023
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
31359825
2023056
Zdravotné výkony
700,00
26-2016
20. 03. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023057
Zdravotné výkony
650,00
25-2016
20. 03. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023058
Zdravotné výkony
700,00
10-2016
20. 03. 2023
FN Trnava
A. Žarnova 11, Trnava
00610381
2023059
Prevádzkové náklady
1 779,12
3-2019
20. 03. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023060
Diagnostika
4 202,33
014-2023
21. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023061
Zdravotné výkony
1 400,00
24-2016
21. 03. 2023
UN Martin
Kollárova 2, Martin
00365327
2023062
Zdravotné výkony
1 950,00
23-2016
21. 03. 2023
UN Martin
Kollárova 2, Martin
00365327
2023063
Diagnostika
2 723,02
21. 03. 2023
Merck Life Science, s. r. o.
Dvořákovo nám. 4, Bratislava
51083523
2023064
Diagnostika
907,20
22. 03. 2023
Eurolab Lambda, a. s.
T. Milkina 2, Trnava
35869429
2023065
Suchý ľad
51,47
22. 03. 2023
Messer Tatragas, s .r. o.
Chalúpkova 9 , Bratislava
00685852
2023066
Prenájom priestorov 3/2023
415,54
3-2019
22. 03. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023067
Zdravotné výkony
6 500,00
34-2016
24. 03. 2023
UN Bratislava
Pažítková 4, Bratislava
31813861
2023068
Poplatok
1 000,00
24. 03. 2023
FOEDUS European organ, z. s.
Ruská 85, Praha
09554700
2023069
Zdravotné výkony
700,00
15-2016
24. 03. 2023
Dolnooravská NsP Dolný Kubín
Nemocničná 1944, Dolný Kubín
00634905
2023070
Zdravotné výkony
700,00
10-2016
28. 03. 2023
FN Trnava
A. Žarnova 11, Trnava
00610381
2023071
Diagnostika
370,20
008-2023
29. 03. 2023
Biotech s. r. o.
Kresánkova 12, Bratislava
35768444
2023072
Vata, nožnice, utierky
466,09
018-2023
30. 03. 2023
VIDRA a spol. s r. o.
Štrková 8, Žilina
31589561
2023073
Diagnostika
3 327,83
020-2023
03. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023074
Diagnostika
4 202,33
019-2023
03. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023075
Diagnostika
1 423,73
016-2023
03. 04. 2023
Merck Life Science, s. r. o.
Dvořákovo nám. 4, Bratislava
51083523
2023076
Administrácia webových stránok
500,00
06. 04. 2023
Mgr.Jaroslav Cucak
Saleziánov 8, Michalovce
40011739
2023077
Zdravotné výkony
2 100,00
33-2016
06. 04. 2023
UN Bratislava
Pažítková 4, Bratislava
31813861
2023078
Prevádzkové náklady
1 779,12
3-2019
11. 04. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023079
Pranie a žehlenie
140,20
10-2018
11. 04. 2023
Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4, Bratislava
34442961
2023080
Stravovacie poukážky
3 339,60
428072-2013
12. 04. 2023
Edenred Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 8, Bratislava
31328695
2023081
Telekomunikačné služby
132,33
A7620396
12. 04. 2023
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270
2023082
Diagnostika
569,40
005-2023
14. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023083
Prenájom priestorov 4/2023
415,54
3-2019
17. 04. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023084
Diagnostika
723,28
021-2023
17. 04. 2023
Life Technologies, s. r .o.
Laurinská 18, Bratislava
45341931
2023085
Zdravotné výkony
700,00
35-2016
17. 04. 2023
FN Trenčín
Legionárska 28, Trenčín
00610470
2023086
Zdravotné výkony
700,00
3-2017
17. 04. 2023
NsP Dunajská Streda, a. s.
Veľkobláhovská 23, Dunajská Streda
44455356
2023087
Zdravotné výkony
700,00
5-2017
17. 04. 2023
Nemocnica na okraji mesta
Nová nemocnica 511, Partizánske
45736316
2023088
Zdravotné výkony
1 300,00
37-2016
20. 04. 2023
FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
2023089
Zdravotné výkony
700,00
43-2016
24. 04. 2023
NsP Sv. Jakuba, n. o.
Sv. Jakuba 21, Bardejov
36167908
2023090
Zdravotné výkony
700,00
33-2016
24. 04. 2023
UN Bratislava
Pažítková 4, Bratislava
31813861
2023091
Zdravotné výkony
1 300,00
34-2016
24. 04. 2023
UN Bratislava
Pažítková 4, Bratislava
31813861
2023092
Zdravotné výkony
1 400,00
26-2016
25. 04. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023093
Zdravotné výkony
1 950,00
25-2016
25. 04. 2023
Univerzitná nemocnica L. P.
Rastislavova 43, Košice
00606707
2023094
Diagnostika
3 327,83
026-2023
26. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023095
Diagnostika
4 202,33
025-2023
26. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023096
MiniSeq Service
5 464,14
28. 04. 2023
GeneTica, s. r. o.
B. Němcovej 8, Bratislava
35874791
2023097
Prevádzkové náklady
1 779,12
3-2019
03. 05. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023098
Diagnostika
195,55
016-2023
05. 05. 2023
Merck Life Science, s. r. o.
Dvořákovo nám. 4, Bratislava
51083523
2023099
Zdravotné výkony
700,00
30-2016
05. 05. 2023
FN Nitra
Špitalská 6, Nitra
17336007
2023100
Mzdy a personalistika
84,00
09. 05. 2023
EDOS-PEM, s. r. o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229
2023101
Telekomunikačné služby
132,46
A7620396
15. 05. 2023
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270
2023102
Diagnostika
5 055,60
022-2023
15. 05. 2023
GENYuse, s. r. o.
Veľkomoravská 12, Malacky
35697270
2023103
Pranie a žehlenie
152,16
10-2018
15. 05. 2023
Zora Studničná - NAJA
Fedinova 4, Bratislava
34442961
2023104
Diagnostika
253,79
025-2023
15. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023105
Diagnostika
1 846,26
024-2023
15. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023106
Diagnostika
782,23
016-2023
17. 05. 2023
Merck Life Science, s. r. o.
Dvořákovo nám. 4, Bratislava
51083523
2023107
Prenájom priestorov 4/2023
415,54
3-2019
17. 05. 2023
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, Bratislava
00165361
2023108
Diagnostika
264,00
030-2023
19. 05. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35848189
2023109
Zdravotné výkony
2 000,00
37-2016
25. 05. 2023
FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
00165549
2023110
Diagnostika
308,00
027-2023
25. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023111
Diagnostika
634,48
029-2023
25. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
2023112
Zdravotné výkony
700,00
4-2016
29. 05. 2023
FNsP Žilina
V. Spanyola 43, Žilina
17335825
2023113
Zdravotné výkony
650,00
23-2016
29. 05. 2023
UN Martin
Kollárova 2, Martin
00365327
2023114
Zdravotné výkony
650,00
34-2016
31. 05. 2023
UN Bratislava
Pažítková 4, Bratislava
31813861

OBJEDNÁVKY

Objednávky tovarov a služieb od 01. 01. 2023

Číslo objednávky
Popis plnenia
Celková hodnota (€)
Dátum vyhotovenia
Názov dodávateľa
Sídlo dodávateľa
IČO dodávateľa
FO, ktorá podpísala objednávku
001-2023
Diagnostika
4 202,33
27. 01. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
002-2023
Diagnostika
3 581,62
27. 01. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
003-2023
Diagnostika
215,40
31. 01. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35848189
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
004-2023
Diagnostika
1 331,00
03. 02. 2023
Bohemia Genetics, s. r. o.
Na Tržišti 152, Nymburk
03631699
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
005-2023
Diagnostika
1 708,20
10. 02. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
006-2023
Diagnostika
34,86
10. 02. 2023
PULImedical, s. r. o.
Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji
31344399
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
007-2023
Diagnostika
66,60
10. 02. 2023
PULImedical, s. r. o.
Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji
31344399
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
008-2023
Diagnostika
336,00
10. 02. 2023
BioTech, s .r .o.
Kresánková 12, Bratislava
35768444
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
009-2023
Diagnostika
23,30
10. 02. 2023
MESSER Tatragas, s. r. o.
Chalupkova 9, Bratislava
00685852
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
010-2023
Diagnostika
132,00
24. 02. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35848189
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
011-2023
Diagnostika
973,50
28. 02. 2023
EXBIO.SK
Dúbravská cesta 2, Bratislava
44330553
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
012-2023
Sklo
375,18
28. 02. 2023
Mikrokrochem, s. r. o.
Za dráhou 33, Pezinok
00604496
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
013-2023
Diagnostika
1 447,70
01. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
014-2023
Diagnostika
4 202,33
01. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
015-2023
Diagnostika
906,00
14. 03. 2023
Eurolab Lambda
T. Milkina 2, Trnava
35869429
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
016-2023
Diagnostika
5 124,53
14. 03. 2023
Merck Life Science, s. r. o.
Dvořákovo nábr. 4, Bratislava
51083523
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
017-2023
Diagnostika
562,46
14. 03. 2023
Sarstedt, s. r. o.
Údernícka 11, Bratislava
31359825
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
018-2023
Diagnostika
466,10
14. 03. 2023
Vidra a spol, s. r. o
Štrková 8, Žilina
31589561
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
019-2023
Diagnostika
4 202,33
29. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
020-2023
Diagnostika
3 327,83
29. 03. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
021-2023
Diagnostika
723,28
05. 04. 2023
Live Technologies, s. r. o.
Laurinská 18, Bratislava
50288334
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
022-2023
Diagnostika
5 055,00
13. 04. 2023
GENYuse, s. r. o.
Veľkomoravská 12, Malacky
46458581
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
023-2023
Skúmavky
322,00
20. 04. 2023
INSET, s. r. o.
Sadská 10, Praha
00165361
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
024-2023
Diagnostika
1 050,09
25. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
025-2023
Diagnostika
4 456,20
25. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
026-2023
Diagnostika
3 327,83
25. 04. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
027-2023
Diagnostika
308,00
04. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
028-2023
Diagnostika
307,41
15. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
029-2023
Diagnostika
634,48
15. 05. 2023
Biomedica Slovakia, s. r. o.
Drobného 27, Bratislava
35849258
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
030-2023
Servis prístroja
264,00
15. 05. 2023
Lambda Life, a. s.
Levočská 3, Bratislava
35874791
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
031-2023
Diagnostika
1 190,00
18. 05. 2023
Scintila, s. r. o.
Úvoz 173/18, Jihlava
31359825
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
032-2023
Pipeta
201,60
19. 05. 2023
Molchem, s. r. o.
Pri sýpke 12, Michalovce
31359825
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
033-2023
Diagnostika
330,54
22. 05. 2023
BAG Diagnostics GmbH
Na Hlinách 17, Praha
00165361
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
034-2023
Suchý ľad
23,30
23. 05. 2023
MESSER Tatragas, s. r. o.
Chalupkova 9, Bratislava
36421928
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
035-2023
Diagnostika
7 937,07
29. 05. 2023
GeneTica, s. r. o.
B. Němcovej 8, Bratislava
31355399
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
036-2023
OOPP
154,20
31. 05. 2023
VIVANTIS, s. r. o.
Školní námestí 14, Chrudim
31355399
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
037-2023
OOPP
362,65
31. 05. 2023
Klima Interier, s. r. o.
Suchoňova 4, Poprad
45689784
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
038-2023
Servis a čistenie klímy
360,00
31. 05. 2023
GENYuse, s. r. o.
Jadranská 61, Bratislava
45689784
MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ