NTO

hospodárenie

FAKTÚRY

Faktúry doručené alebo zaplatené od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO
2020290 Zdravotné výkony 700,00 5-2016 4.1.2021 Ustredná vojenská nemocnica SNP gen.M.Vesela 21, Ružomberok 31936415
2020291 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 7.1.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2020292 Pranie a žehlenie prádla 176,26 10-2018 8.1.2021 Žehlenie NAJA II, s.r.o. Fedinova 4, Bratislava 47394919
2020293 Zdravotné výkony 700,00 5-2018 29.1.2021 FNsP Prešov Hollého 14, Prešov 00610577
2021001 Prenájom priestorov 1-2021 415,54 3-2019 11.1.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021002 Mraznička 435,90 12.1.2021 Elektrosped, s.r.o. Pestovateľská 13, Bratislava 35765038
2021003 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 24.1.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021004 Mzdy a personalistika 74,00 19.1.2021 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 50288334
2021004 Mzdy a personalistika 74,00 19.1.2021 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 50288334
2021005 Respirátori 1 083,30 19.1.2021 DANIMANI, s.r.o. Tulipánova 3, Michalovce 52018016
2021006 Diagnostika 308,40 002-2021 21.1.2021 AFT Bratislava, s.r.o. Morušová 17, Bratislava 35836679
2021007 Zdravotné výkony 1 300,00 25-2016 21.1.2021 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021008 Zdravotné výkony 700,00 24-2016 21.1.2021 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021009 Zdravotné výkony 1 300,00 34-2016 21.1.2021 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2021010 Respirátori 504,70 25.1.2021 Dol-Kre-4you, s.r.o. Heinemannova 6, Praha 03853489
2021011 Mikrofon, kamera 232,60 004-2021 22.1.2021 Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 32, Košice 36212466
2021012 Zdravotné výkony 700,00 20-2016 25.1.2021 Nemocnica Poprad Banícka 28, Poprad 36513458
2021013 Seminár 78,00 25.1.2021 Asseco Solution, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311
2021014 Diagnostika 93,72 006-2021 26.1.2021 BETRIX, s.r.o. Lieskovec 9, Dubnica nad Váhom 34101110
2021015 Aqua 203,17 003-2021 27.1.2021 EPION, s.r.o. Lomnická 42, Nitra 51979772
2021016 Diagnostika 2 798,97 005-2021 29.1.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2021017 Diagnostika 1 839,20 001-2021 29.1.2021 DYNEX Servis, s.r.o. Nové Kalište 17, Banská Bystrica 36030848
2021018 Diagnostika 1 592,47 008-2021 29.1.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021019 Diagnostika 4 202,33 009-2021 29.1.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021020 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 1.2.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021021 Skúmavky 128,26 007-2021 1.2.2021 INSET, s.r.o. Sadská 10, Praha 16191072
2021022 Diagnostika 444,00 088-2020 4.2.2021 GENYuse, s.r.o. Veľkomoravská 12, Malacky 45689784
2021023 Stravovacie poukážky 3 036,00 428072-2013 4.2.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2021024 Zdravotné výkony 2 600,00 25-2016 5.2.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021025 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 5.2.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021026 Diagnostika 11 051,04 Z202018322-Z 008-2021 10.2.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2021027 Diagnostika 179,46 077-2020 10.2.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556
2021028 Diagnostika 276,48 076-2020 10.2.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556
2021029 Diagnostika 1 008,00 084-2020 10.2.2021 ProScience Tech, s.r.o. Dobšinského 20, Bratislava 45866821
2021030 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 10.2.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021031 Zdravotné výkony 650,00 37-2016 11.2.2021 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2021032 Zdravotné výkony 700,00 11-2017 15.2.2021 Nemocnica am.gen. Svobodu Svidník MUDr. Pribinu 4, Svidník 47249099
2021033 Diagnostika 227,33 076-2020 15.2.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556
2021034 Diagnostika 646,32 012-2021 15.2.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556
2021035 Pranie a žehlenie prádla 128,06 10-2018 15.2.2021 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021036 Zdravotné výkony 650,00 23-2016 16.2.2021 UN Martin Kollárova 2, Martin 00365327
2021037 Zdravotné výkony 700,00 26-2016 16.2.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021038 Zdravotné výkony 1 300,00 25-2016 16.2.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021039 Zdravotné výkony 700,00 12-2016 16.2.2021 Detská FNsP Nám.L.Svobodu 4, Banská Bystrica 37957937
2021040 Diagnostika 603,16 013-2021 18.2.2021 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 11, Bratislava 35887117
2021041 Právne služby 300,00 18-2017 18.2.2021 HKP Legal, s.r.o. Križkova 9, Bratislava 36727334
2021042 Diagnostika 47,81 070-2020 18.2.2021 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2021043 Diagnostika 11,00 010-2021 18.2.2021 Biotech s.r.o. Kresánkova 12, Bratislava 35768444
2021044 Zdravotné výkony 1 300,00 34-2016 18.2.2021 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2021045 Zdravotné výkony 1 400,00 33-2016 18.2.2021 UN Bratislava Pažítková 4, Bratislava 31813861
2021046 Mzdy a personalistika 74,00 22.2.2021 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 50288334
2021047 Spracovanie finančných výkazov 84,00 22.2.2021 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2021048 Zdravotné výkony 700,00 20-2016 20.3.2021 Nemocnica Poprad Banícka 28, Poprad 36513458
2021049 Zdravotné výkony 700,00 14-2016 19.3.2021 NsP Považská Bystrica Nemocničná 986, Považská Bystrica 00610411
2021050 Zdravotné výkony 700,00 35-2016 26.2.2021 FN Trenčín Legionárska 28,Trenčín 00610470
2021051 Prenájom priestorov 2-2021 415,54 3-2019 1.3.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021052 Diagnostika 2 798,97 016-2021 3.3.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2021053 Chemikálie 367,20 015-2021 3.3.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2021054 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 4.3.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021055 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 10.3.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021056 Suchý ľad 31,37 KZ423753/01/2013 10.3.2021 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852
2021057 Zákon č. 431-2002 o účtovníctve 84,00 16.3.2021 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2021058 Pranie a žehlenie prádla 130,92 10-2018 16.3.2021 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021059 Diagnostika 11 051,04 Z202018322-Z 016-2021 16.3.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2021060 Diagnostika 363,00 011-2021 16.3.2021 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržiští 152, Nymburk03631699 03631699
2021061 Špičky 990,00 014-2021 18.3.2021 Selecta Biotech SE Istrijská 20, Bratislava 51886847
2021062 nto.sk 41 22.3.2021 WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava 36421928
2021063 Windows 10 Pro 528,00 022-2021 23.3.2021 RA Software, s.r.o. Nové Sady 2, Brno 04885414
2021064 Chemikálie 367,20 015-2021 23.3.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2021065 Diagnostika 1 194,27 019-2021 23.3.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021066 Prenájom priestorov 415,54 3-2019 23.3.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021067 Pipetman 764,72 24.3.2021 LAB MARK, a.s. Pod Cihelnou 23, Praha 25713001
2021068 Počítač, monitor 863,62 023-2021 25.3.2021 Euroline Computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994
2021069 Poplatok 1 000,00 26.3.2021 FOEDUS European organ,z.s. Ruská 85, Praha 09554700
2021070 Chemikálie 108,30 020-2021 29.3.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189
2021071 Diagnostika 198,00 019-2021 1.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021072 Zdravotné výkony 700,00 5-2018 8.4.2021 FNsP Prešov Hollého 14, Prešov 00610577
2021073 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 8.4.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021074 Disky, operačná pamäť 565,4 8.4.2021 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 27082440
2021075 Diagnostika 377,62 021-2021 12.4.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556
2021076 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 12.4.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021077 Windows 10 Pro 158,40 12.4.2021 RA Software, s.r.o. Nové Sady 2, Brno 04885414
2021078 Pranie a žehlenie prádla 220,50 10-2018 13.4.2021 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021079 Zdravotné výkony 1 350,00 37-2016 36-2016 14.4.2021 FNsP F.D. Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, Banská Bystrica 00165549
2021080 Diagnostika 1 592,47 025-2021 14.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021081 Diagnostika 3 327,83 027-2021 14.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021082 Zdravotné výkony 650,00 25-2016 19.4.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021083 Zdravotné výkony 1 300,00 25-2016 19.4.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021084 Zdravotné výkony 1 400,00 26-2016 19.4.2021 Univerzitná nemocnica L.P. Rastislavova 43, Košice 00606707
2021085 Prenájom priestorov 415,54 3-2019 19.4.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021086 Diagnostika 988,80 024-2021 21.4.2021 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11, Bratislava 31359825
2021087 Oprava prístroja 98,40 029-2021 26.4.2021 MELTON, s.r.o. Lackova19,Bratislava 35976713
2021088 Postupy účtovania v roku 2021 84,00 27.4.2021 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska4, Bratislava 36287229
2021089 Diagnostika 4 202,33 026-2021 28.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021090 Diagnostika 253,79 025-2021 28.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258
2021091 Servis prístroja 5 464,14 30.4.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8,Bratislava 35874791
2021092 Prevádzkové náklady 1 779,12 3-2019 4.5.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021093 Stravovacie poukážky 3 036,00 428072-2013 4.5.2021 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695
2021094 Telekomunikačné služby 121,00 A7620396 10.5.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2021095 Externá napaľovačka, predlžovačky 240,47 10.5.2021 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 27082440
2021096 Prenájom priestorov 415,54 3-2019 5.5.2021 Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, Bratislava 00165361
2021097 Kampaň Máte slinu/Dobrák od kosti 5 000,00 10-2019 10.5.2021 Nadácia Kvapka nádeje Mierova 83, Bratislava 42180058
2021098 Pranie a žehlenie prádla 118,84 10-2018 17.5.2021 Zora Studničná - NAJA Fedinova 4, Bratislava 34442961
2021099 Prenos a rekonštrukcia web.stránky 500,00 20.5.2021 Mgr.Jaroslav Cucák Saleziánov 8, Michalovce 40011739

OBJEDNÁVKY

Objednávky tovarov a služieb od 01. 01. 2021 do 31. 05. 2021

Evidenčné číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH v € Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ FO, ktorá objednávku podpísala
Názov/ Meno a priezvisko Sídlo/ Adresa IČO Meno a priezvisko FO Funkcia FO
001-2021 Diagnostiká 1 839,20 14.1.2021 DYNEX Service, s.r.o. Nové Kalište 17, Banská Bystrica 36030848 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
002-2021 Diagnostiká 308,40 20.1.2021 AFT Bratislava Bočná 1, Bratislava 35836679 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
003-2021 Aqua 728,00 21.1.2021 EPION, s.r.o. Lomnická 42, Nitra 51979772 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
004-2021 Elektro 232,80 21.1.2021 Datacomp, s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
005-2021 Diagnostiká 13 850,01 21.1.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
006-2021 Roztok 93,72 22.1.2021 Ecolab, s.r.o. Čajakova 18, Bratislava 31342213 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
007-2021 Skúmavky 420,00 27.1.2021 INSET, s.r.o. Sadská 10, Praha 16191072 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
008-2021 Diagnostiká 1 592,50 27.1.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
009-2021 Diagnostiká 4 202,33 27.1.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
010-2021 Calcium Magnezium 11,00 28.1.2021 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
011-2021 Diagnostiká 300,00 28.1.2021 Bohemia Genetics, s.r.o. Na Tržišti 152, Nymburk 03631699 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
012-2021 Filtre 646,38 11.2.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
013-2021 Diagnostiká 601,16 11.2.2021 Roche Slovensko, s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35887117 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
014-2021 Diagnostiká 990,00 12.2.2021 Selectabiotech SE Istrijská 20, Bratislava 51886847 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
015-2021 Diagnostiká 367,20 12.2.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
016-2021 Diagnostiká 13 850,01 19.2.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
017-2021 Suchý ľad 23,30 23.2.2021 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
018-2021 Diagnostiká 1 057,40 25.2.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
019-2021 Diagnostiká 1 502,27 9.3.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
020-2021 Diagnostiká 102,30 17.3.2021 Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 35848189 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
021-2021 Diagnostiká 377,60 18.3.2021 LABO-SK, s.r.o. Slávičie údolie 102/A, Bratislava 36365556 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
022-2021 Window 10 528,00 22.3.2021 RA Software, s.r.o. Nové Sady 2, Brno 04885414 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
023-2021 PC, monitor 863,32 23.3.2021 Euroline Computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
024-2021 PCR platnička 988,80 1.4.2021 Sarstedt, s.r.o. Údernícka 11 Bratislava 31359825 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
025-2021 Diagnostiká 1 846,29 7.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
026-2021 Diagnostiká 4 202,33 7.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
027-2021 Diagnostiká 3 327,83 7.4.2021 Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27, Bratislava 35849258 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
028-2021 Window 10 528,00 12.4.2021 RA Software, s.r.o. Nové Sady 2, Brno 04885414 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
029-2021 Výmena výbojky 98,40 20.4.2021 Melton, s.r.o. Lackova 19, Bratislava 35976713 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
030-2021 Suchý ľad 23,30 17.5.2021 MESSER Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava 00685852 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
031-2021 Diagnostiká 269,88 24.5.2021 BioTech, s.r.o. Kresánková 12, Bratislava 35768444 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
032-2021 Skúmavky 66,60 27.5.2021 PULImedical Nádražná 24, Ivánka pri Dunaji 31344399 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ
033-2021 Diagnostiká 13 850,01 31.5.2021 GeneTica, s.r.o. B.Němcovej 8, Bratislava 35874791 MUDr. Daniel Kuba, PhD., riaditeľ